WAT?!


De WAT?! – Wonen met een Ander Thuis – is hét blad voor en door jongeren in pleeggezinnen. Het is een ervaringentijdschrift, met als doel: herkenning, erkenning en lotgenotencontact. De inhoud wordt bepaald en samengesteld door een jongerenredactie, onder begeleiding van een (volwassen) hoofdredacteur.

De redactie, twaalf jongens en meiden in de leeftijd van 13-20 jaar die pleegkind zijn of eigen kind van pleegouders, put uit de eigen pleegzorgervaringen bij het vaststellen van de onderwerpen. De artikelen in de WAT?! gaan over (actuele) onderwerpen die hen raken en/of waarover zij meer willen weten. Daartoe houden de redactieleden interviews met andere jongeren in pleeggezinnen, met themadeskundigen, politici en BN-ers die een relatie met pleegzorg hebben. Ook schrijven zij zelf korte bijdragen.
www.watkrant.nl