OVER BIJ ONS


BIJ ONS (voorheen Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg) is een tijdschrift voor pleeggezinnen en gezinshuizen. Kiezen voor pleegzorg is een ingrijpende beslissing. BIJ ONS rust aanstaande pleegouders en gezinshuisouders toe met informatie om tot een goed besluit te komen. Daarnaast biedt het ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan mensen die dagelijks een thuis bieden aan kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien.