Thema: Wij zijn er ook nog!

Pleegzorg is onmisbaar. Ieder kind verdient een veilig thuis, bij de ouders of, wanneer dit niet mogelijk is, bij pleegouders. De hulpverlening richt zich voornamelijk op het pleegkind, de ouders en de pleegouders. Logisch, maar je kunt je afvragen wat er tijdens de pleegzorgplaatsing gebeurt in de directe omgeving van het pleegkind, in het pleeggezin. Wat betekent pleegzorg voor de kinderen van...

Tags: , ,
read more

Een vergeten doelgroep

Auteur: Daniëlle Coenraats-Winterberg Iedereen weet dat begeleiding voor pleegouders essentieel is. Het helpt hen bij de opvoeding van en zorg voor pleegkinderen. Maar hoe zit dat eigenlijk met de rest van het gezin? Worden de kinderen van pleegouders voldoende betrokken bij die begeleiding? Waarom is aandacht voor deze kinderen zo belangrijk? Uit eigen ervaring weet ik dat kinderen van...

Tags: , ,
read more

Onopvallend aanwezig

Auteur: Anneke Hooijer Wie op zoek gaat naar informatie over kinderen van pleegouders zal tot een verrassende conclusie komen: die is bar weinig te vinden. Anneke Hooijer vertelt over haar zoektocht door een onontgonnen gebied. “Ik zou het zo niet weten”, is het eerlijke, maar opmerkelijke antwoord van schrijver Frits Boer op mijn vraag of er gerichte begeleidingsmethodes zijn voor kinderen van...

Tags: , ,
read more

Kunnen jullie een beetje inschikken?

Het is ongeveer vijfentwintig jaar geleden dat we, wandelend door Zierikzee, de kreet van mijn destijds 10-jarige dochter hoorden: “Kijk pap, daar hangt je meisje!” Een mooie poster met een leuke jongedame van een jaar of zestien riep ons op om eens te bedenken of we een beetje konden inschikken. Dat was het motto van de pleegzorgcampagne. Als dochter van een pleegzorgwerker was dit haar niet...

Tags: , ,
read more