Thema: Werkt pleegzorg?

Soms vragen pleegouders zich af waar ze het allemaal voor doen. Heeft pleegzorg eigenlijk wel zin? Is pleegzorg inderdaad de beste optie om groot te worden voor een kind dat niet thuis kan opgroeien? Gaat mijn pleegkind het later redden in de maatschappij? Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2013 het document ‘Verdeling historische middelen jeugdzorg’ opgesteld. Hieruit blijkt dat 85...

Tags: , ,
read more

Is een kind beter af in een gezin?

Pleegzorg groeit, het aantal uithuisgeplaatste kinderen neemt toe, maar het aantal internaatsplaatsen neemt niet af. Pleegzorg wordt gezien als de beste optie voor een kind dat niet meer bij zijn ouders kan wonen. Is dit echt zo of is een pleeggezin vooral veel goedkoper en past pleegzorg daarom goed in het overheidsbeleid? Als ouders de zorg voor en veiligheid van hun kind niet kunnen...

Tags: , ,
read more

Effectieve pleegzorg volgens JongWijs

Jongerengroep JongWijs geeft een stem aan jongeren die een achtergrond hebben in de zorg voor jeugd en biedt hun een platform om ervaringen uit te wisselen en elkaar te versterken. Lisa en Sylvester zijn vanaf het begin bij JongWijs betrokken. Zij wilden graag met Mobiel praten over het thema van deze Mobiel: de effectiviteit van pleegzorg. Sylvester is nu 21 jaar. Toen hij 10 maanden was, kwam...

Tags: , ,
read more

Met zevenmijlslaarzen naar de toekomst

7 stappen naar meer pedagogische kwaliteit in pleegzorg Van de ene op de andere dag ben je pleegouder. Je krijgt een telefoontje over een kind dat naar een nieuw gezin moet. Er was een voorbereidende cursus van tien avonden, maar de praktijk blijkt ingewikkelder dan de theorie. Soms wil je met zevenmijlslaarzen in de toekomst stappen: wat gaat er van dit kind worden? Ook begeleiders in pleegzorg...

Tags: , ,
read more