Thema: Samenwerken met ouders

Ouderbegeleiding is momenteel een heet hangijzer in de pleegzorg. Het lijkt alsof het iets nieuws is en vaak zijn nieuwe dingen spannend en soms wat eng. Zo kan het zijn dat zowel pleegouders als de pleegzorgwerker er tegen op zien om ouders meer te betrekken bij de pleegzorgplaatsing. Hoe doe je dat precies? Wat wordt er verwacht van de pleegouders en de pleegzorgwerker? Allemaal vragen die...

Tags: , ,
read more

Contact tussen ouders, pleegouders en kinderen

Hoe is het voor een ouder als je kind in een ander gezin opgroeit? Zijn er manieren waarop het contact beter kan verlopen? Een aantal lezers reageerde en ook een moeder schreef over haar ervaringen. Het terugzien van je kind “Jaren geleden, februari 1991, is door ongelukkige omstandigheden mij het recht ontzegd om mijn drie dochters op te voeden. Om die reden kwamen zij in pleeggezinnen terecht...

Tags: , ,
read more

Robert (18): “Ik vind het belangrijk om familie om me heen te hebben”

Redacteur Ben Wagner sprak met Robert, Trees en Fokke. Robert is een bijna achttienjarige jongen, die twijfelt of hij naar de marine of een ander legeronderdeel wil. Robert woont in het pleeggezin van Trees en Martin, waar ook een zusje van Robert woont en een aantal adoptiekinderen. Trees is een door de wol geverfde pleegmoeder. Fokke is de oom van Robert en bij hem vindt het gesprek plaats....

Tags: , ,
read more

“Kinderen hebben ouders nodig, ouders hebben kinderen nodig.”

Professor dr. Herman Baartman was tot 2005 bijzonder hoogleraar ‘Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling’ en directeur van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Baartman heeft veel gepubliceerd, onder meer over ouderschap en ouderbegeleiding. Bovendien is hij pleegouder, iets wat dit interview over ouderschap een extra dimensie geeft....

Tags: , ,
read more

Wat is ouderbegeleiding?

Auteur: Nynke Stoker   Tot voor kort hield pleegzorg zich hoofdzakelijk bezig met de begeleiding van kinderen en pleegouders. Tegenwoordig neemt pleegzorg een plek in die meer recht doet aan alle betrokkenen, met een pleegzorgwerker die meerzijdig partijdig is voor kind, ouders en pleegouders. De pleegzorgwerker begeleidt dus ook de ouders, als hier specifiek om gevraagd wordt door de voogd of...

Tags: , ,
read more