Thema: Probleem of normaal?

We proberen pleeggezinnen normale gezinnen te noemen. Het liefst willen we dat alles zo normaal mogelijk verloopt. Toch weten we in ons hart wel dat dit eigenlijk niet kan. Doordat er een ‘vreemd eendje’ in het nest zit, is het een bijzonder nest. Dat bijzondere zorgt ook weleens voor problemen. Daar komt nog bij dat wat in het ene pleeggezin normaal is, in het andere pleeggezin nooit zou...

Tags: , ,
read more

Pleegzorg blijft vooral ‘gewoon’ opvoeden

  Het duiden van en omgaan met (probleem)gedrag van pleegkinderen is een hele klus voor pleegouders, pleegzorgwerkers en andere betrokkenen. In Nederland komen steeds meer jeugdigen terecht in speciale voorzieningen voor hulp en onderwijs aan kinderen met psychische en gedragsproblemen, opvoedproblemen of lichte ontwikkelingsachterstanden (Hermanns, 2009). Bij pleegkinderen is sprake van...

Tags: , ,
read more

Wat is er met haar?

Ze had een heel slechte start. Haar moeder was alleen en had geen dak boven haar hoofd. Voor de bevalling werd moeder opgenomen in een tehuis waar ze na de geboorte van Sharon zoveel ruzie maakte dat ze er weer werd uitgezet. Samen zwierven ze over straat tot Sharon opgenomen werd in een crisispleeggezin. Vanuit dat gezin kwam ze bij ons, net zeven maanden oud. Auteur: Marleen de lange Sterke...

Tags: , ,
read more

Bloemlezing van normale verhalen

  Op een koffieochtend van pleegouders gaat het gesprek over het gedrag van pleegkinderen en hoe dat wel of niet in je gezin past. Het blijkt al snel dat gedrag dat in het ene gezin als normaal wordt beschouwd in het andere gezin beslist niet zou kunnen. De rol van de matcher is niet voor niets zo belangrijk. Hieronder een bloemlezing van wat pleegouders vertelden. “Bij ons in huis laat...

Tags: , ,
read more

Wat is normaal?

Normaal is een relatief begrip. Het betekent volgens Van Dale: ‘overeenkomstig de regel’, maar wie maakte die regel? Het begrip heeft een relatie met tijd. Normale kleding zag er twintig jaar geleden anders uit dan nu. Verder is het begrip afhankelijk van de plaats en leeftijd waar het voor geldt. Mijn pleegdochter ontdekte: “Hier in het westen van het land kun je gewoon zoenen met wie je wilt...

Tags: , ,
read more