Thema: Pleegouders leren door

Waarom moet ik een cursus volgen? Een vraag die nogal eens wordt gesteld aan het begin van de voorbereidingstraining voor pleegouders. Het grootbrengen van eigen kinderen heeft toch ook al de nodige ervaringskennis opgeleverd? Bovendien volgen ‘gewone’ ouders ook geen opleiding voordat zij een kind op de wereld zetten. In de training wordt meestal snel duidelijk dat pleegouderschap geen gewoon...

Tags: , ,
read more

Sterke sprekers en veel uitwisseling

Pleegouderraden signaleren behoefte aan kennis Een thema-avond over hechting, georganiseerd door een pleegouderraad, bracht meer dan honderd pleegouders op de been. Bezoekers gaven aan behoefte te hebben aan meer thema-avonden om hun kennis te verdiepen en ervaringen uit te wisselen. Verschillende pleegouderraden (inspraakorganen voor pleegouders binnen de pleegzorgorganisaties) organiseren...

Tags: , ,
read more

Pleegouders Versterken in Opvoeden

Opvoedingsondersteuning voor Vlaamse pleeggezinnen Auteurs: Frank van Holen en Johan Vanderfaeillie In Vlaanderen zijn twee programma’s ontwikkeld om pleegouders van pleegkinderen met moeilijk gedrag extra te ondersteunen. De effectiviteit van deze ondersteuning ‘Pleegouders Versterken in Opvoeden’ (PVO) werd wetenschappelijk onderzocht. De resultaten waren zo veelbelovend dat PVO momenteel in...

Tags: , ,
read more

Gezinnen inspireren om te leren

Sinds het begin van 2013 bestaat het Gezinspiratieplein, een kennisplatform voor pleeggezinnen en gezinshuizen. Het Gezinspiratieplein biedt opleidingsmogelijkheden en bijeenkomsten om kennis en ervaring te delen. Kunnen pleegouders hier terecht om bij of door te leren? Mobiel vroeg het aan Annemieke de Vries, coördinator van het Gezinspiratieplein. Door het ontsluiten en delen van kennis wil...

Tags: , ,
read more

Verplichte deskundigheid

Het voorbereidingsprogramma voor aspirant pleegouders van Juzt bestaat uit een informatieavond, een intakegesprek, zes avonden STAP-training en als de eerste plaatsing een feit is, een module Hechting en een module Loyaliteit en samenwerken met ouders. Deze modules bestaan beide uit drie avonden. Pleegouders zijn verplicht deze deskundigheidsbevordering te volgen, omdat het een onderdeel is van...

Tags: , ,
read more