Thema: Over overplaatsingen

“Elke overplaatsing is er één teveel”, antwoordt een pleegzorgwerker op de vragen die Mobiel en het Landelijk Pleegzorg Panel voor dit thema stelde over overplaatsingen. Hij staat daarin niet alleen, we vinden met z’n allen – pleegouders en professionals – dat er teveel overplaatsingen zijn. De cijfers liegen er ook niet om. Het aantal voortijdig beëindigde plaatsingen (‘breakdowns’)...

Tags: , ,
read more

Overplaatsingen: feiten en gevoelens

Overplaatsingen komen vaak voor binnen pleegzorg. Wat is er bekend over de feiten en wat betekent het voor pleegkinderen om overplaatsingen mee te maken? Er is veel onderzoek gedaan naar overplaatsingen van pleegkinderenNOOT1. Daarbij kan het gaan om voortijdig afgebroken plaatsingen (‘breakdowns’) waarbij het probleemgedrag van het pleegkind vaak de directe aanleiding is voor de overplaatsing....

Tags: , ,
read more

Hello Goodbye

Pleegouders en professionals over overplaatsingen in pleegzorg   Wat vinden (ervarings)deskundigen van overplaatsingen? Is er genoeg aandacht voor in pleegzorg? Hoe kunnen we overplaatsingen tegengaan? Tips om er beter mee om te gaan? Mobiel werkte samen met het Landelijk Pleegzorg Panel om meningen over overplaatsingen te achterhalen.  In een uniek samenwerkingsproject stelde Mobiel vragen en...

Tags: , ,
read more

Glazen deuren in pleegzorg

Overplaatsingen zijn niet altijd het gevolg van het verloop van een plaatsing. Ze kunnen ook het gevolg zijn van de manier waarop pleegzorg georganiseerd is. Pleegzorg kent immers verschillende vormen: crisispleegzorg, de hulpverleningsvariant, gespecialiseerde pleegzorg, langdurige pleegzorg et cetera. In de praktijk kan het zijn dat verschillende vormen van pleegzorg elkaar opvolgen. Een...

Tags: , ,
read more