Thema: Over de grens 1

Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat de kans dat kinderen mishandeld of misbruikt worden in een pleeggezin veel groter is dan wanneer kinderen bij hun ouders wonen. Een schokkend gegeven waar veel pleegouders en pleegzorgbegeleiders zich niets bij voor kunnen stellen. Je begint toch juist aan pleegzorg om er te zijn voor kinderen die bijvoorbeeld mishandeld zijn? De STAP en aanverwante...

Tags: , ,
read more

Een medewerker die de weg weet

Auteur: Bertus Wiggerts   Als beroepskracht in de pleegzorg krijg je waarschijnlijk vroeg of laat een keer te maken met kindermishandeling (waaronder ook seksueel misbruik wordt verstaan) en de wijze waarop er met kindermishandeling of een melding van kindermishandeling wordt omgegaan. Het ligt voor de hand in eerste instantie het Advies- en Meldpunt van Bureau Jeugdzorg in te schakelen (AMK)....

Tags: , ,
read more

Voorkomen en snel reageren dankzij RAAK

Auteur: Antoinette van Wijngaarden   Rowena, Savanna, Metehan: de meest dramatische gevallen van kindermishandeling halen met ijzingwekkende regelmaat het nieuws. Stichting RAAK, de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling, probeert al jaren de maatschappelijke en politieke discussie over en de aanpak van kindermishandeling te stimuleren (1). Op 25 april jl. presenteerden twee...

Tags: , ,
read more

Kindermishandeling in het pleeggezin

Auteurs: Wim van Mulligen en Erna Lindeman   De laatste jaren is er veel aandacht voor kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen. Bij de jeugdzorg is iedere hulpverlener zeer alert op signalen van geweld en misbruik in gezinnen. Ook binnen pleeggezinnen komt kindermishandeling of seksueel misbruik voor. Uit allerlei overwegingen hebben de pleegouders de taak van de ouders op zich...

Tags: , ,
read more