Thema: Oudercontacten

“Ouders moeten meer betrokken worden bij het verblijf en de behandeling van hun kinderen in instellingen en pleeggezinnen.” Deze uitspraak horen we steeds vaker en we zijn het er roerend mee eens. Behalve een goede zaak is het ook een lastige, energieslurpende taak. Wie zorgt voor een goed verloop van het bezoek van een pleegkind aan de ouders? Wie bedenkt wat er ondernomen kan worden in...

Tags: , ,
read more

Regelmaat en ritme

Auteur: Petra Bastiaensen Uitgangspunten voor een ontspannen contact Hoe vaak heeft een pleegkind contact met de biologische ouders? Waar vindt het contact plaats? Wie is erbij aanwezig? Wat betekent dit contact voor het kind? Het kunnen lastige vragen zijn. Het belang van het kind staat voorop, maar soms dringen gevoelens van biologische ouders en de rol van pleegouders zich op de voorgrond....

Tags: , ,
read more

Voorzieningen en bezoekregelingen

Een standaardregeling voor bezoeken tussen het pleegkind en zijn ouders bestaat niet. Iedere situatie is anders. Een belrondje langs de voorzieningen leverde de volgende informatie op. Alle voorzieningen vinden het belangrijk dat de pleegkinderen contact hebben met hun ouders als dat mogelijk is. Sommige voorzieningen werken met een checklist die het mogelijk maakt tot een goed en ontspannen...

Tags: , ,
read more

Duidelijkheid brengt acceptatie op gang

Het is jaren geleden dat de moeder van mijn, intussen volwassen, pleegdochter vroeg: “Wat denk je, zou ik haar terugkrijgen van de kinderrechter?” Vol verwachting keek ze me aan: “Wat vind jij? Zou ik het kunnen?” Toen ik zei dat ik het niet wist, vroeg ze opnieuw: “Maar wat vind jij?” Ik heb haar toen verteld dat ik echt niet wist of het zou lukken. “Het is maar goed dat ik er niets over te...

Tags: , ,
read more

De spagaat van pleegouders

Als pleegouder zit je soms in een spagaat. Een kind woont bij je, soms al jaren en soms voor altijd. Afspraken liggen vast, duidelijkheid alom. Tot er opeens iets verandert. Alles wat zeker leek, staat op losse schroeven. Als pleegouder ben je vaak afhankelijk van beslissingen van derden. Pleegmoeder Brechtje vertelt over het gevoel dat hiermee gepaard gaat en dat altijd sluimerend aanwezig is....

Tags: , ,
read more

Oudercontacten in de praktijk

Het thema oudercontacten leeft enorm bij de lezers van Mobiel. We vroegen twee hulp­verleners en twee pleegouders hoe zij de contacten met de ouders van pleegkinderen ervaren. Intens verdriet “In de afgelopen 35 jaar heb ik vaak het intense verdriet van kinderen gezien als hun ouders elk contact weigerden. Ik ben ervan overtuigd dat deze kinderen in een aantal gevallen zijn vastgelopen, omdat ze...

Tags: , ,
read more