Thema: Netwerkpleegzorg

Een belangrijke ontwikkeling sinds de start van Mobiel veertig jaar geleden is de groei en erkenning van netwerkpleegzorg. In dit thema komen twee ervaringsdeskundigen aan het woord: een vrouw die veertig jaar geleden netwerkpleegkind werd en nu zelf netwerkpleegouder is, en een pleeggrootouder die al jaren haar kleinkind opvangt. Beide verhalen laten niet alleen de kracht van netwerkpleegzorg...

Tags: , ,
read more

Van riskant naar serieuze optie

Bij netwerkpleegzorg worden kinderen verzorgd en opgevoed door familieleden (vaak grootouders, ooms of tantes) of bekenden (zoals buren en onderwijzers). Het is meer en meer beleid geworden om naar de mogelijkheden binnen het netwerk te kijken als opvang buiten het gezin nodig is. Hoe is netwerkpleegzorg ontstaan en is er wetenschappelijke onderbouwing voor deze keuze? Groei netwerkpleegzorg In...

Tags: , ,
read more

Groot worden in je eigen familie

Zes jaar was ik, toen mijn moeder ons gezin verliet. Dat is nu 40 jaar geleden. Ik werd dus 40 jaar geleden pleegkind. Niet dat ik in mijn kinderjaren ooit van dat woord gehoord heb. Mijn vader bleef verslagen achter met mij en mijn zusje van twee jaar. Oma woonde een paar straten verder in ons dorp. De eerste tijd waren we bij oma of kwam oma bij ons in huis om voor mij en mijn zusje te zorgen....

Tags: , ,
read more

Zorgen voor je kleinkind

Auteur: Joyce van der Hoofd Netwerkpleegzorg gaat over een kind dat door bekenden of familie wordt opgevangen als het thuis ‘even’ niet meer gaat. Dat ‘even’ is bij ons ondertussen ruim elf jaar. Het gaat over onze enige kleindochter van nu 15 jaar. Zij is de dochter van mijn enige zoon. Wij zijn haar opa en oma van bijna 60 jaar. Als je de stap neemt – en dat is niet eens altijd logisch...

Tags: , ,
read more

Thema: Netwerkpleegzorg

Steeds vaker worden kinderen in pleeggezinnen van voor hen bekende mensen geplaatst. Ruim een derde van alle plaatsingen betreft deze zogenaamde netwerkplaatsingen. Dat was voor de redactie van Mobiel de aanleiding om zich meer te verdiepen in netwerkpleegzorg. Alle redactieleden bezochten netwerkgezinnen en peilden of netwerkpleegouders zich herkenden in Mobiel. Daaruit kwam naar voren dat...

Tags: , ,
read more

Netwerkpleegzorg in allochtone gezinnen

Zorgen voor kinderen van familie en bekenden is in veel culturen gangbaar. Dat je dit pleegzorg noemt, is in niet-westerse culturen vaak onbekend. In Tilburg en omgeving is jeugdzorgaanbieder Stichting Kompaan zeer actief in het bekend maken van het begrip pleegzorg onder allochtonen, met name onder islamitische groepen. We vroegen Layla Lamhamdi, ondersteunend medewerkster moslimpleegzorg en...

Tags: , ,
read more