Thema: Matching

Een pleegkind van 18 jaar deed mee in het panel op een van de avonden van de STAP-training. Samen met een ouder, een pleegzorgwerker, een gezinsvoogd, een pleegouder en een eigen kind van pleegouders beantwoordde ze de vragen van de aspirant-pleegouders en de mensen die zij hadden meegebracht. Het ging die avond nogal uitvoerig over matching. Haar pleegmoeder was een van de STAP-trainers. Zij...

Tags: , ,
read more

Eenduidige matchingsmethodiek

Op het Pleegzorgsymposium in Ede werd een workshop gegeven met als titel: Uit het hoofd op papier. Mobiel zocht Marijke Grave op. Zij is matchingsfunctionaris bij Juzt, een van de Brabantse zorgaanbieders pleegzorg en zij verzorgde samen met anderen deze workshop.   “In Noord-Brabant hebben we, als matchers van de zorgaanbieders pleegzorg, al tien jaar maandelijks overleg. Die zorgaanbieders...

Tags: , ,
read more

Match geslaagd

Frans en Irene vormen met Lieve (13) en Ricardo (6) een kortverblijf pleeggezin. Variërend van 5 dagen tot 4,5 jaar hebben er kinderen bij hen gewoond. Mobiel kijkt met hen terug op de matches van Lieve en Ricardo. “Lieve kwam twee jaar geleden op de middag voor kerst bij ons. Het was een crisissituatie, dus er is op dat moment niet gematcht. Ze zou niet meer in een gezin kunnen wonen en naar...

Tags: , ,
read more

Zeg je altijd ‘ja’?

Angelique en Jaap hebben een dochter: Femke (10) en een pleegdochter: Adamma (6). Er had ook een ander pleegkind kunnen zijn. Angelique vertelt: “We werden gebeld door de matcher. Ze dacht een plaatsing voor ons te hebben. Ze vertelde de leeftijd en een gefingeerde naam en nodigde ons uit voor een matchingsgesprek. Wij gingen daar naar toe. We waren de eersten en na ons kwamen de gezinsvoogd, de...

Tags: , ,
read more

Alternatieven voor matching

Heart gallery In Amerika krijgen de ouders van wie het kind uithuis is geplaatst 15 maanden de tijd om hun leven weer op orde te krijgen en goede ouders voor hun kinderen te zijn. Als dat niet lukt, verliezen ze hun ouderschapsrechten en wordt hun kind ter adoptie aangeboden. Dit kan gebeuren via Heart Gallery. Er worden van deze kinderen dan prachtige glamourfoto’s gemaakt door professionele...

Tags: , ,
read more

Drie pleegmoeders vertellen over matching

“Voor onze eerste plaatsing hebben we uitgebreide lijsten ingevuld: wat we wel en niet wilden, onze sterke en zwakke kanten. Ons eerste pleegkind was een superslim kind dat zich daarop liet voorstaan, maar dat op praktisch gebied slecht uit de voeten kon. Dit kind vroeg heel veel aandacht en toen wij graag een bijplaatsing wilden, was de grote vraag wie bij dit kind zou passen. De...

Tags: , ,
read more