Thema: Kindermishandeling

De termen kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing hoor je vaak in de media en in het dagelijks leven, maar wat houden ze precies in? Hoe ga je als pleegouder om met een kind dat mishandeld is? In dit thema proberen we hier antwoord op te geven. Ook willen we kindermishandeling bespreekbaar en zichtbaar maken, zodat mensen zich realiseren dat elk kind hiermee te maken kan hebben of...

Tags: , ,
read more

‘Help!’

Anne Marie Oudesluys-Murphy is werkzaam als arts en werd in 2005 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Leiden. Zij is werkzaam in het vakgebied van de Kindergeneeskunde en is gespecialiseerd in sociale pediatrie, waar de gezondheid van het kind in brede zin wordt bekeken. Als kinderarts wordt ze regelmatig geconfronteerd met kindermishandeling en...

Tags: , ,
read more

Er is iets vreselijk mis

Een kind moet in een liefdevol gezin wonen, zodat het kan opgroeien tot een evenwichtig en gezond individu. Als een kind geen veilige thuisbasis heeft, heeft dat invloed op de omgang met anderen en het beeld van zichzelf en de omgeving. De gevolgen van kindermishandeling hangen af van de frequentie, duur en intensiteit van de mishandeling en de persoonlijkheid en leeftijd van het kind. Behalve...

Tags: , ,
read more

Zorgen voor een mishandeld kind

Om een idee te krijgen hoe het voor pleegouders is om voor een mishandeld kind te zorgen, vroegen we pleegmoeder Karin naar haar ervaringen. Karin en haar man Willem zijn dertien jaar de pleegouders van Jan (19 jaar). Ook hebben ze twee dochters, van vier en tien jaar. Jan is hun eerste en enige pleegkind. Wat heeft jullie bewogen om pleegouder te worden? “We hadden een kinderwens, maar deze...

Tags: , ,
read more

Over hoeveel kinderen hebben we het eigenlijk?

Iedere week sterft een kind als gevolg van mishandeling. In elke schoolklas zitten een of twee kinderen die mishandeld worden. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 118.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners. Slechts de helft van deze kinderen krijgt hulp. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling krijgt elk uur negen...

Tags: , ,
read more

‘Ik zat onder de blauwe plekken’

Jan was zes toen hij uit huis werd geplaatst en in een pleeggezin terecht kwam. Inmiddels is hij negentien en voelt hij zich thuis bij zijn pleeggezin. “Mijn pleegouders Karin en Willem zie ik gewoon als mijn ouders,” zegt Jan. Hoe is het om als mishandeld kind in een pleeggezin terecht te komen? We vroegen Jan naar zijn ervaringen. Kun je ons vertellen wat de reden was voor de uithuisplaatsing?...

Tags: , ,
read more