Thema: Grootmoedige grootouders

Grootouders zijn belangrijk, ook bij pleegzorg. In de dit voorjaar gepubliceerde cijfers van Pleegzorg Nederland over 2009 lezen we dat 23.355 kinderen voor kortere of langere tijd gebruik hebben gemaakt van pleegzorg. Daarvan vond 38% (bijna 9000 kinderen) onderdak bij grootouders, ooms en tantes of bekenden. Er wordt jammer genoeg niet bijgehouden hoe vaak het bij die bijna 9000 pleegkinderen...

Tags: , ,
read more

Niet-westerse pleeggrootouders

In Amsterdam Zuidoost wonen 150 culturen, waaronder heel veel Surinaamse families. In deze families komt ook grootouderpleegzorg voor. Angelika Gessner is afdelingsmanager pleegzorg. Ze coacht de pleegzorgwerkers van Spirit en is betrokken geweest bij het opzetten van de begeleiding van niet-westerse pleeggrootouders. Aan Mobiel vertelt ze over de Surinaamse pleeggrootouders. ====== KADER ======...

Tags: , ,
read more

Tegenover elkaar en naast elkaar

Auteur: Flora van Breukelen   “Onze kleinzoon Yoeri heeft als peuter bij ons gewoond, op verzoek van zijn moeder, onze dochter. Daarna ging hij weer bij zijn moeder wonen, maar hij bleef bij ons over de vloer komen. Tijdens de hele basisschoolperiode kwam hij elke week minstens één nachtje logeren en vaak was hij er ook in het weekend. Hij is nu veertien jaar en we hebben nog steeds veel...

Tags: , ,
read more

Opvoeden door grootouders: natuurlijk?!

Hoe gewoon is het om voor je kleinkind te zorgen? Is het een moderne ontwikkeling of zit het in onze natuur? Hoe beleven grootouders ‘opvoeding in de herhaling’? Hoe goed voeden ze op? In de wetenschappelijke literatuur is vooral veel over grootmoeders geschreven. Barack Obama werd vanaf zijn tiende levensjaar opgevoed door zijn grootouders van moeders kant. Op een foto op internet zie je hem...

Tags: , ,
read more