Thema: Geschikt/ongeschikt

Ruimte in je hart en in je huis: het wordt vaak genoemd als voorwaarde om een pleegkind te kunnen opvangen, maar wat maakt iemand daadwerkelijk geschikt voor het pleegouderschap? Wie moet je het aanraden of juist ontraden? Hoe voorkom je dat mensen die ongeschikt zijn toch pleegouder worden? Voor de beoordeling op geschiktheid van pleegouders worden landelijk dezelfde criteria gehanteerd. Pas...

Tags: , ,
read more

Screening bij adoptie en pleegzorg

Wanneer ben je geschikt om voor het kind van een ander te zorgen? Deze vraag speelt niet alleen bij pleegouders, maar ook bij mensen die een kind willen adopteren. Tim de Jong sprak met Juul Polders, adviseur beleid bij de Raad voor de Kinderbescherming, over de wijze waarop adoptieouders worden gescreend en de verschillen met pleegzorg. Wie in Nederland de zorg voor een kind van een ander op...

Tags: , ,
read more

‘Houd rekening met godsdienst en culturele achtergrond’

Een culturele match Wat is het belang van culturele matching in een pleeggezin? Mobiel-redactieleden Fatih Toprak en Richard Geudeke bogen zich over deze vraag. Waarschijnlijk kunnen velen zich de discussies nog herinneren die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de ‘kwestie Yunus’. We zijn een aantal maanden verder, maar het lijkt erop dat we nog steeds met een aantal vragen zitten. Wat is...

Tags: , ,
read more

‘Pleegouders moeten vooral zichzelf zijn’

Een culturele match Wat is het belang van culturele matching in een pleeggezin? Mobiel-redactieleden Fatih Toprak en Richard Geudeke bogen zich over deze vraag. Laatst las ik het verhaal van twee joodse broertjes die tijdens de oorlog ondergedoken zaten bij een katholiek gezin. Hun ouders werden weggevoerd en vermoord. Na de oorlog bleven de jongetjes bij hun pleeggezin wonen: ze werden...

Tags: , ,
read more

Netwerk- en bestandspleegouders langs de lat gelegd

Bestandspleegouders bereiden zich maandenlang voor op de komst van andermans kind. Zij hebben zich bij de pleegzorginstelling opgegeven als pleegouder en staan in het bestand. Netwerkouders worden vaak plotseling geconfronteerd met de zorg voor een kind dat ze al kennen. Zij worden pleegouders van een kind in hun eigen netwerk. Verschillende vormen van pleegzorg vragen een verschillende...

Tags: , ,
read more