Thema: Begeleiding

Iedereen die aan pleegzorg doet, weet wat pleegzorgwerkers zijn. Ze komen regelmatig in het pleeggezin op bezoek en begeleiden het pleegkind en de pleegouders. Sommige pleeggezinnen hebben jarenlang dezelfde pleegzorgwerker. Andere pleeggezinnen leren heel veel verschillende pleegzorgwerkers kennen. Bijvoorbeeld doordat de pleegzorgwerker een andere baan heeft gekregen, doordat de voorziening...

Tags: , ,
read more

Wisselende contacten in de pleegzorg

Als je gezin pleeggezin wordt, komt er niet alleen een kind binnen. Regelmatig komen er ook een pleegzorgwerker en een voogd over de vloer. Het komt nogal eens voor dat je als pleeggezin heel wat verschillende werkers of voogden leert kennen. Mobiel sprak met een pleegmoeder die in de loop der jaren veel wisselingen van begeleidingscontacten heeft gehad. Ineke is veertien jaar pleegmoeder en in...

Tags: , ,
read more

Begeleiding, hoe ga je er mee om

In de praktijk van de pleegzorg hoor je nogal eens dat pleegzorgwerker en pleeggezin niet op dezelfde lijn zitten. Soms is men met verschillende verwachtingen aan een plaatsing begonnen. Voor het thema van deze Mobiel spraken we met drie willekeurige pleegzorgwerkers en drie willekeurige pleeggezinnen over drie onderwerpen: begeleidingsgesprekken, omgang met ouders en nog pleegouder zijn als de...

Tags: , ,
read more

Mondige pleegouders

Pleegkinderen kunnen evenals andere kinderen te maken krijgen met problemen als dyslexie, ADHD of een hechtingsstoornis. Problemen die hun gedrag behoorlijk kunnen beïnvloeden. Pleegouders krijgen dan te maken met gedrag dat ze niet uit de alledaagse praktijk kennen en waar ze antwoorden op moeten vinden. Antwoorden die de hulpverleners ook niet altijd blijken te hebben. Een hulpverlener kan...

Tags: , ,
read more