Pleeggezin en gezinshuis

ANDERE TAK VAN SPORT OF TOCH NIET? Het afgelopen jaar werd er alarm geslagen: Het aantal pleeggezinnen loopt terug. De uitstroom van pleegouders is groter dan het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt. Tegelijkertijd was er ook goed nieuws. Het aantal gezinshuizen stijgt onder invloed van politieke keuzes van 389 in 2011 naar 774 in 2016NOOT1. Wie bepaalt eigenlijk dat een kind naar een...

Tags: ,
read more

Wat werkt bij ouders met verstandelijke beperkingen?

Kinderen van ouders met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) komen met enige regelmaat terecht in een pleeggezin. Hoe kunnen de ouders het beste worden geholpen bij de opvoeding, zodat hun kind thuis kan blijven wonen? Dat onderzocht Marja Hodes de afgelopen acht jaar. Hoe ontstond jouw interesse in dit onderwerp? “Dat heeft te maken met mijn kijk op de maatschappij. Ik vind dat onze...

Tags: ,
read more

Thuis bij… de burgemeester

De burgemeester van Hulst, Jan-Frans Mulder (62), is pleegvader én ambassadeur voor pleegzorg: “Pleegzorg moet gepromoot worden.” Samen met zijn zoon Perry (32) blikt hij terug op de pleegzorgcarrière van zijn gezin. Jan-Frans vertelt dat ze in juli 1985 zijn gestart met pleegzorg. Hij was leraar in de Schilderswijk in Den Haag en besefte dat zijn leerlingen weinig kansen en mogelijkheden...

Tags: ,
read more

Als een bevroren seconde

Veel vrouwen en ook steeds meer mannen delen hun ervaringen met seksueel misbruik met de hashtag #MeToo. Het laat zien dat het taboe op seksueel misbruik groot is. Bij jongens is dat nog meer het geval. Ze schamen zich, want ‘je laat je toch niet misbruiken’. Voor (pleeg)ouders is het belangrijk om signalen te herkennen, met het kind te praten en hulp te zoeken. “Ik was vier en zat op de...

Tags: ,
read more

Pleegoudervoogdij met ondertoezichtstelling (deel 1)

Wanneer het gezag van de ouder(s) wordt beëindigd, benoemt de rechtbank een voogd. Dit kan een voogdijinstelling zijn (gecertificeerde instelling) of een ‘natuurlijk persoon’, ook wel ‘derde’ genoemd. Denk in het laatste geval aan de pleegouder(s) of een familielid van het kind, bijvoorbeeld een tante. De rechter kan er bij beëindiging van het ouderlijk gezag dus voor kiezen om de pleegouder(s)...

Tags: ,
read more