Spelenderwijs verbinden en hechten

Dit boek begint met een voorwoord van Leony Coppens dat een warm pleidooi is voor de veilige gehechtheid als basis voor een gezonde ontwikkeling. Daarna legt de schrijfster, Micheline Mets, de twaalf zintuigen van Rudolf Steiner (De Vrije School) uit. De vier onderste of lichaamsgerichte zintuigen zijn: tastzin, levenszin, zelfbewegingszin en evenwichtszin. Met deze vier zintuigen bouwt het kind...

Tags: ,
read more

Pleegzorg in beeld

Deze handleiding video-interactiebegeleiding (VIB) voor professionals in de pleegzorg is gemaakt en getest binnen tal van pleegzorgsituaties. Hoe bevorderen we de hechting tussen het pleegkind en de pleegouder? Wat heeft dit kind nodig in het gezin en op school? Wat zien we als pleegouder, leerkracht of begeleider over het hoofd? Hoe kunnen we beter aansluiten op wat het kind nodig heeft? Vragen...

Tags: ,
read more

‘Houd het klein en doe samen dingen’

Dat pleegkinderen niet altijd dezelfde toegang hebben tot vrijetijdsvoorzieningen als hun ‘gewone’ leeftijdsgenoten, hoeft volgens dr. ir. Bertine Bargeman geen probleem te zijn. Bargeman is als docent, onderzoeker en coördinator verbonden aan de academische Master Leisure Studies (vrijetijdwetenschappen) aan de hogeschool NHTV in Breda. “Vrije tijd hoeft niet per se in verenigingsvorm plaats te...

Tags: , ,
read more

Hechtingsgerichte gezinstherapie

Gehechtheid als behandeldoel in individuele kindtherapie is eigenlijk een contradictio in terminis: gehechtheid gaat over relaties en wel over ouder-kind relaties. Als je daar een wezenlijke bijdrage aan wilt leveren als therapeut, dan kan dat alleen maar in een therapievorm waar ouders een grote rol in spelen, zo stelt Dan Hughes. Zijn werkwijze beschrijft hij in ‘Attachment Focused Family...

Tags: ,
read more

Anonieme abonnementen

Als pleegouder wil je het liefst dat alle vertrouwde activiteiten van je pleegkind doorgang kunnen vinden. De eigen school, de (sport)vereniging, de muziek- of danslessen. Bij ons valt dat niet mee, want we zijn crisispleeggezin. Vaak verblijven onze pleegkinderen ver weg van hun oorspronkelijke woonplaats. Ook hebben we met regelmaat te maken met geheime plaatsingen. Dan is het meestal...

Tags: ,
read more

‘Vrije tijd en sport zijn pedagogisch ook belangrijk’

Zinvolle vrijetijdsbesteding kan veel betekenen voor een pleegkind, vindt gedragswetenschapper Frank van Brussel, sinds 2008 behandelcoördinator bij Stichting Oosterpoort. Hij denkt dan als eerste aan sport. “Sporten is niet alleen gezond en goed voor sociale contacten. Als je er goed in bent, kan het ook helpen met aanzien en zelfvertrouwen, bijvoorbeeld als je op school gepest wordt of minder...

Tags: , ,
read more