De functie van stampij

Ruzie: ieder gezin heeft er mee te maken, ook het pleeggezin. Kinderen kibbelen met hun ouders, pleegouders, leeftijdsgenootjes en broertjes en zusjes. Niet alleen kinderen hebben meningsverschillen. Ook volwassenen hebben van tijd tot tijd een meningsverschil waarbij de gemoederen hoog kunnen oplopen. Waarom maken mensen ruzie en hoe is die ruzie weer op te lossen? Voor alle ouders is het...

Tags: , ,
read more

Co-pleegouderschap, een nieuwe optie?

In Nederland is het de laatste decennia de normaalste zaak van de wereld dat kinderen in twee gezinnen worden op­gevoed. Denk maar aan gescheiden ouders die een nieuw gezin hebben gesticht of aan ‘kinderwenscoach’ Sara Coster, die twee zoons kreeg samen met een homo­stel. Ze schreef een prachtig boek(1) over de totstandkoming van deze relatief nieuwe vorm van co-ouderschap. Co-pleeg­ouder­schap...

Tags: ,
read more

Driemaal strijd en liefde

Bas Bas is een kind dat continu de strijd aangaat met zijn pleegouders. Hij klikt over andere kinderen, blijft vragen naar de bekende weg en heeft woede-uitbarstingen over ongrijpbare dingen. Met één opmerking zet hij iedereen op scherp. Bij leeftijdsgenootjes lokt hij heftige reacties uit, waardoor hij op school buiten de groep valt.Voor zijn pleegouders is dit vermoeiend en hun begeleider...

Tags: , ,
read more

Misverstanden over gehechtheid

Er is veel geschreven over hoe pleeg­ouders de gehechtheid van hun pleegkind kunnen bevorderen. En ook over hoe pleegzorgbegeleiders het proces van ingroei in een nieuw pleeggezin kunnen begeleiden. Het gaat minder vaak over wat je beter niet kunt doen als pleeg­ouder of pleegzorgbegeleider. In dit artikel komen twee hardnekkige misverstanden over gehechtheid aan bod. Om ervoor te zorgen dat een...

Tags: ,
read more

Ondersteuning van pleegouders

Maar liefst een derde van de pleegzorg­plaatsingen wordt vroegtijdig beëindigd. Uitval is een groot probleem, vindt ook Anne Maaskant, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en schrijfster van verschillende boeken over pleegzorg. Maaskant deed haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van PMTO (Parent Management Training Oregon), een vorm van begeleiding om pleegouders te onder­steunen...

Tags: ,
read more

Ruzie ligt op de loer

In pleegzorg hebben we te maken met veel verschillende betrokkenen: (pleeg)kinderen, ouders, pleegouders, gezinsvoogden, pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers, gemeenteambtenaren et cetera. Allemaal hebben zij een mening over wat het beste is voor het pleegkind en allemaal zijn ze medeverantwoordelijk voor de pleegzorgsituatie. Binnen dit web van gedeelde verantwoordelijkheid en verschil...

Tags: , ,
read more