Thema: Impact van diagnoses

Een kind in een pleeggezin is een normaal kind in een normaal gezin. In theorie althans. Veel pleegkinderen hebben te kampen met één of meerdere psychiatrische stoornissen en krijgen een diagnose, zoals een angststoornis, een gedragsstoornis of ADHD. Naast het feit dat de stoornis zelf het leven van het kind bemoeilijkt, kan het toekennen van een diagnose van invloed zijn op hoe het kind naar...

Tags: , ,
read more

Negen keer getekend

Vanaf mijn dertiende stapelden de diagnoses zich op. In totaal kreeg ik er negen, waaronder terugkerende depressies met suïcidale uitingen, anorexia en boulimia nervosa, een dissociatieve stoornis en twee persoonlijkheidsstoornissen. Met name van die laatste twee, te weten borderline en de vermijdende persoonlijkheidsstoornis, zou ik nooit meer af komen, aldus de hulpverleners. Ik moest ermee...

Tags: , ,
read more

Diagnose: helpend of fnuikend?

“Wanneer iemand een psychiatrische diagnose krijgt toegeschreven, kan dat zowel positief als negatief aankomen.” Onno van der Hart is psycholoog, psychotherapeut en emeritus hoogleraar Psychopathologie van chronische traumatisering. Hij vertelt over zijn ervaringen met (jong)volwassenen, over diagnoses, trauma en hoop. Deze drie begrippen hangen vaak sterk met elkaar samen. “De ene persoon is...

Tags: , ,
read more

Stigma en zelfstigma: twee ondergeschoven kindjes

Bijna de helft van alle Nederlanders krijgt te maken met een psychische aandoening, zoals een depressie, angststoornis of borderline. Toch rust hierop een groot taboe. Mensen met een psychische aandoening worden vaak gediscrimineerd en krijgen te maken met vooroordelen, zoals ‘Ze zijn gevaarlijk’, ‘Ze zijn onvoorspelbaar’ of ‘Het is hun eigen schuld’. Ook wordt vaak ten onrechte gesteld dat de...

Tags: , ,
read more

Opvanggezin biedt plek aan alleenstaande minderjarige vluchteling

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, wie zijn het en waar komen ze vandaan? Jongeren hebben veel traumatische gebeurtenissen meegemaakt voor en tijdens hun vlucht naar Nederland. Hulpverleners zijn daar niet altijd op toegerust. Twee medewerkers van Nidos benadrukken het belang van cultuursensitieve opvang en begeleiding. Een minderjarige asielzoeker zonder ouders krijgt bij aankomst in...

Tags: ,
read more

Het meisje dat een kind kreeg

Annemieke (41) en Harry (41) werden pleegouders mede door de jeugdzorg­ervaring in de jeugd van Harry. Om kinderen een goed thuis te bieden, verbouwde Harry hun huis. Met acht slaapkamers, twee badkamers en de nodige voorzieningen biedt het huis ruimte aan hun samengestelde gezin met pleeg­kinderen. Vanwege hun aanbod van spoed­zorg en kortdurende pleegzorg vingen ze zevenentwintig kinderen op....

Tags: ,
read more