Plaatsing in vrijwillig kader

Kevin (6) en Soraya (5) wonen ruim vier jaar bij hun pleegouders Jeanette en Simon. Daarvoor woonden ze in een crisispleeg­gezin. Reeds jarenlang is er een ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing. De gecertificeerde in­stel­ling heeft de Raad voor de Kinderbescherming verzocht onder­zoek te doen naar de mogelijkheid tot gezagsbeëindiging. Volgens de instelling is er geen perspectief op...

Tags: ,
read more

Fulltime vrijwilligerswerk

In mijn vrijwilligerswerk voor de wijkkrant in mijn woonplaats, interview ik voor elke aflevering een bewoner van onze wijk over zijn of haar vrijwilligerswerk. Elke keer ben ik weer onder de indruk van de gedrevenheid waarmee mensen zich inzetten voor anderen. De taken die ze oppakken zijn heel verschillend. Zoals een vrouw die al jaren in de bijstand zit en trouw vier ochtenden in de week naar...

Tags: ,
read more

Thema: Baby’s

Baby’s hebben niet alleen voedsel nodig om te groeien, maar ook liefde, veiligheid en geborgenheid. Dat geldt zeker ook voor baby’s die niet bij hun ouders kunnen wonen. Sommige baby’s blijven permanent in een pleeggezin en worden er groot. Baby’s die tijdelijk in een pleeggezin wonen, baby’s die afgestaan worden ter adoptie en baby’s die teruggaan naar hun ouders hebben te maken met afscheid en...

Tags: , ,
read more

Gehechtheid begint in de babytijd

Baby’s ontwikkelen zich in het eerste levensjaar in een sneltreinvaart. Daar hebben ze wel de hulp van ouders of verzorgers bij nodig. Dat geldt ook voor de gehechtheidsontwikkeling. Hoe veilig de baby zich gaat voelen, is afhankelijk van de zorg en aandacht die hij krijgt. Mensen die ooit een baby verzorgden, weten het. Waar je maar komt, buigen mensen zich over de kinderwagen en lachen of...

Tags: , ,
read more

Crisismanager met hart voor baby’s

De bel gaat. Evelien Zweekhorst veert op uit haar stoel. Voor de deur staat een vrouw met een kindje in haar armen. “Hé meisje, heb je het fijn gehad bij papa en mama?” vraagt Evelien hartelijk. Na een bezoek van anderhalf uur brengen de ouders hun dochter Lisa terug naar het tijdelijke pleeggezin van Evelien, Jan en hun vier zonen. De ouders van Lisa zijn minder begaafd en kunnen niet voor hun...

Tags: , ,
read more

Afstand ter adoptie

Een ingrijpende beslissing Auteur: Astrid Werdmuller Als een vrouw onbedoeld zwanger is en niet zelf voor haar kind denkt te kunnen zorgen, kan ze afstand doen ter adoptie. Een ingrijpende beslissing met grote gevolgen voor ouder en kind. Om optimale begeleiding te bieden, werken de drie betrokken instanties volgens een gezamenlijk protocolNOOT1. De Raad voor de Kinderbescherming is...

Tags: , ,
read more