Thema: Zelfbeeld

Mijn zelfbeeld vertelt me hoe tevreden ik met mezelf ben. Dat wordt mij ingefluisterd in het contact met anderen. Wat maakt dat ik mij waardevol voel? Ik voel mij waardevol als ik weet dat ik belangrijk ben voor iemand anders. Zou ik me waardevol voelen als ik in een wildvreemd pleeggezin geplaatst werd? Weg van de mensen met wie ik leefde en die iets voor mij betekenen? Kan ik mij geliefd gaan...

Tags: , ,
read more

Gezocht

Je zegt af en toe wat en ik leg een puzzel van je woorden waardoor een landschap ontstaat van jou en mij op een weg die gaat kruisen, dat moet een keer. Maar waar en hoe laat? Wat vertel je toch allemaal? Je hoekje, je gillende moeder, een deur die blijft slaan, een film, waar je niet in wil spelen. Je wordt een geheim zonder dat je dit weet. Misschien droomde je gewoon. Misschien verzon je wat....

Tags: ,
read more

Lekker praten

Met een groepje pleegouders komen we een keer in de zes weken bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen. Het is heerlijk om vrijuit te kunnen praten en er van alles uit te gooien, zonder dat je je hoeft te verontschuldigen: we vinden onze pleegkinderen echt leuk en we genieten van hun opvoeding en alles wat daarbij hoort, maar soms… Jetty vertelt dat ze bezig is met de overgang naar...

Tags: ,
read more

Privacy van pleegouders

De hoofdregel voor privacy is dat er geen gegevens van pleegouders mogen worden verstrekt zonder hun toestemming. De gecertificeerde instelling en de pleegzorgzorgaanbieder moeten dus altijd eerst uw toestemming verkrijgen voordat ze informatie over u aan anderen geven. Hetzelfde geldt voor de ouder(s) van het pleegkind: de ouder moet eerst toestemming geven voordat zijn informatie wordt...

Tags: ,
read more

Hip en zo

Mijn zoon maakt zijn huiswerk voor het vak Nederlands. Het is een lesje afkortingen deze keer. Ik vind het grappig om te zien dat hij zijn computer gebruikt, terwijl ik ooit geleerd heb om hier het woordenboek op na te slaan. Toch komt hij er niet helemaal uit en vraagt of ik hem wil helpen. “Pap, wat betekent z.s.m?” Ik geef hem de woorden die bij deze afkorting horen. Tegelijkertijd realiseer...

Tags: ,
read more

In de boot

Pleegouders stappen in hun bootje pleegzorg: een roeiboot, een jacht, een kano, een mooi geverfde of een gammele boot. Onderweg vaart een pleegkind mee. Dat is wennen. Soms is het kind erg wiebelig en dreigt de boot water te maken of een verkeerde koers te varen. Langs de kant loopt een pleeg­zorgwerker mee die aanwijzingen geeft door een megafoon. Dat is voor de meeste pleegouders voldoende om...

Tags: ,
read more