Ruimte in mijn hart

Een dag als pleeggezinbegeleider is iedere keer anders. Soms met leuke gesprekken die me energie geven, maar ook met moeilijke gesprekken. Zo begin ik de dag bij Floortje van bijna tien. Het meisje mag thuisblijven van school, omdat de gezinsvoogd en ik met haar komen praten over haar perspectief. Dit betekent dat er antwoord is op de vraag: waar woont Floortje de komende jaren? Na uit­gebreid...

Tags: ,
read more

Ondertoezichtstelling of gezagsbeëindiging?

De ondertoezichtstelling (OTS) en machtiging uithuisplaatsing (pleegzorg) zijn bedoeld voor een ‘korte’ periode van verzorging en opvoeding. Het ouderlijk gezag blijft intact, maar wordt beperkt. Toch kunnen de ondertoezichtstelling en de machtiging uithuisplaatsing (pleegzorg) jaarlijks worden verlengd. In de praktijk kan dat jaren doorgaan. Dat kan lastig zijn, want voor allerlei zaken is...

Tags: ,
read more

‘Ik heb geen loyaliteitsproblemen!’

Ik heb geprobeerd om mijn pleegkinderen zo stevig mogelijk te maken, zodat zij zich in de maatschappij staande kunnen houden. Toch zijn er van die dagen dat ik me afvraag wat ik verkeerd heb gedaan in de opvoeding. Sharon is 24 en studeert pedagogiek aan een hbo-opleiding. Ze heeft een Hindoestaans uiterlijk, maar heeft nooit last gehad van opmerkingen hierover. Ze is ook nooit gepest met haar...

Tags: ,
read more

Een groot geschenk

Op mijn kussen lag een briefje, in het Spaans. Het ging als volgt: “Para Helma, Que uni comprimir Dia, encon trar jullio nada?” Zo ging het briefje nog een stuk verder. Het Spaans zal niet kloppen, want Anouk heeft het via een vertaalcomputertje geschreven. Gelukkig vertaalde ze de tekst voor ons aan de binnenkant van het dubbelgevouwen blaadje: “Voor Helma, wat een drukke dag, vinden jullie...

Tags: ,
read more

Een kwestie van privacy

Ik ben onderweg naar de bespreking van een onderzoek. Dirk is een jongen bij wie het gedrag al vanaf zijn kleutertijd opvalt. Nu heeft een gedragsonderzoeker daar eens nader naar gekeken. Voor mij is het gesprek een thuis­wedstrijd. Het kantoor van de onderzoeksinstelling is aan de overkant van de straat. Ik hoef er bij wijze van spreken mijn jas niet voor aan te doen. Het is een goed gesprek....

Tags: ,
read more

De nieuwe richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Ook belangrijk voor pleeggezinnen! Voor het eerst hebben beroepsorganisaties en het Nederlands Jeugdinstituut richtlijnen opgesteld voor werkers in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarin is niet alleen aandacht voor professionele hulpverleners en begeleiders, maar ook voor de direct betrokkenen, zoals pleegouders. De richtlijnen zijn openbaar toegankelijk via een websiteNOOT2. Voor veel mensen...

Tags: ,
read more