Twee dozen

Mahmut is van de week acht jaar geworden en hij woont sinds twee maanden in ons gezin. We kennen hem al langer. Hij woonde met zijn moeder om de hoek. Zijn moeder is vorige maand overleden en het hele leven van de jongen staat op zijn kop. Hij heeft het stervensproces van zijn moeder van heel nabij meegemaakt. We hebben allerlei beginperikelen met hem gehad, maar een heldere structuur en...

Tags: ,
read more

Verbrand worstje

Een keer per week breng ik kleinzoon Levi van 4 op de fiets naar school. Het is best een eindje trappen, maar we hebben altijd wel wat te bespreken. Zo ook deze keer. Tussen de prietpraat over de auto’s en bussen die voorbijrazen, zegt hij ineens: “Oma, ik had een nare droom.” Ik antwoord: “Oh ja, waar ging die droom dan over?” Nog voor hij antwoord kan geven, schiet er van alles door me heen....

Tags: ,
read more

Schoolreisje

Johan gaat op schoolreis. Superspannend, maar hij heeft er zin in. Kosten: 115 euro, te voldoen naast de jaarlijkse schoolbijdrage. De leerkrachten vragen hem of hij wil doorgeven dat het schoolreisje nog niet is betaald. Johan kan er niet van slapen. Straks gaat de hele klas op schoolreis en mag hij niet mee. Zijn moeder zit in de schuldsanering, zij kan dit niet betalen. Zijn pleegmoeder, waar...

Tags: ,
read more

Adoptie door pleegouders

Michelle en François zorgen voor Klaas (bijna 11) sinds hij vijf maanden is. De ouders van Klaas zijn verstandelijk beperkt en Klaas is kort na de geboorte met een voorlopige ondertoezichtstelling en een spoedmachtiging uit huis geplaatst. Eerst in een crisispleeggezin en daarna bij Michelle en François. De ouders van Klaas hebben geen gezag meer. De rechter heeft hen van het ouderlijk gezag...

Tags: ,
read more

Pleegzorg is geen kunstje

Terwijl ik dit schrijf, groeit het gras nog, beginnen mijn rozen aan een nieuwe bloei en moet de Sint nog aankomen. Toch wil ik nu alvast terugkijken op het jaar 2015. Het was een jaar van veel veranderingen in de jeugdzorg. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de jeugd, maar hebben direct een forse bezuiniging voor de kiezen gekregen. Die is van grote invloed op de hulpverlening....

Tags: ,
read more

Hulp voor pleegkinderen met complex trauma

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Kinder- en Jeugd Traumacentrum hebben een kennisdocument opgesteld over traumageoriënteerde hulp voor kinderen met een complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties. Er valt winst te behalen in een leefklimaat dat ondersteunend is aan herstel van complex trauma. Het document is bedoeld voor professionals in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële...

Tags: ,
read more