Kinderpostzegels blijft zich inzetten voor pleegzorg

Op 23 september rennen 185.000 basisschoolleerlingen zich weer het vuur uit de sloffen om zoveel mogelijk kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. Dat doen ze om kinderen te helpen, in Nederland en daarbuiten. Kwetsbare kinderen die dankzij de inzet van andere kinderen een kans krijgen op een betere toekomst. Ook dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar pleegzorg. De...

Tags: ,
read more

Maand van het inhuisplaatsen

Met een speciale ‘Maand van het inhuisplaatsen’ vestigt de Alliantie Kind in Gezin in oktober de aandacht op de meerwaarde van gezinsopvang van uithuisgeplaatste kinderen. Verschillende activiteiten brengen gezinsvormen voor het voetlicht. Partners en medestanders van de Alliantie kunnen hun eigen invulling geven aan de activiteiten, bijvoorbeeld door de organisatie van een fotowedstrijd of een...

Tags: ,
read more

Lintje voor oud-hoofdredacteur Mobiel

“Je bent een jongetje van 12 jaar en je woont met je twee broertjes in een kinderhuis, omdat je moeder is overleden en je vader niet voor je kan zorgen. Je oudste broer zit in een huis voor grote jongens en je zusje in de meisjesgroep; zo ging dat in die tijd. Op een dag komen een man en een vrouw langs en ze komen nog een keer…” Zo begint de voordracht van de (pleeg)kinderen voor een...

Tags: ,
read more

Kinderombudsman: Zorg voor kwetsbare 18-jarigen moet beter

De Kinderombudsman roept op om passende maatregelen te treffen voor kwetsbare 18-jarigen. Naar schatting worden jaarlijks circa 6000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien. Kinderombudsman Marc Dullaert: “Om te voorkomen dat...

Tags: ,
read more

Gezinshuizen verdienen zichzelf terug

Opvang van uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen betekent winst voor kind en financier, dat wil zeggen de gemeente of zorgverzekeraar. Dat blijkt uit een kosten-batenanalyse van Gezinspiratieplein en diverse jeugdhulpaanbieders en onderzoekers. De analyse brengt de economische en maatschappelijke kosten en baten van gezinshuizen in kaart. Gezinshuizen bieden kinderen met complexe en...

Tags: ,
read more

Met en zonder elkaar

Broertjes en zusjes die uithuisgeplaatst worden, komen regelmatig in hetzelfde pleeggezin terecht (koppelplaatsing), maar ook in verschillende gezinnen. Soms lukt het wel om onderling contact te onderhouden en soms helemaal niet. Mobiel dook in Amerikaanse en Nederlandse onderzoeksliteratuur en vroeg via het Landelijk Pleegzorg Panel naar de ervaringen van betrokkenen. De meeste respondenten...

Tags: , ,
read more