Inspirerend kennisnetwerk

Wie werken met hart en ziel aan goede pleegzorg? Waar zijn deze mensen mee bezig en waar lopen ze tegenaan? Het nieuwe online platform Kennisnetwerk Pleegzorg is er voor iedereen die zich bezighoudt met pleegzorg, waaronder pleegouders, professionals en onderzoekers. Het platform biedt hun de mogelijkheid om prangende vragen aan elkaar te stellen en kennis te delen. Deelnemers kunnen elkaar...

Tags: ,
read more

Groei pleegzorg zet door

In 2013 hebben 21.606 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van 16.065 pleeggezinnen. In vergelijking met 2012 heeft pleegzorg 657 jeugdigen meer geholpen. Dat is een toename van 3 procent. Op 31 december 2013 woonden 17.781 kinderen bij pleegouders. De groei van pleegzorg was mogelijk door een toename van het aantal nieuwe pleegouders. In 2013 zijn...

Tags: ,
read more

X-factor van pleegouders

De vierdejaars studente Nieuws & Media (Hogeschool van Amsterdam) Joyce van der Bijl heeft vijf korte filmpjes gemaakt over pleegzorg. De filmpjes maken belangrijke onderwerpen bespreekbaar die leven bij aankomende pleegouders. Hoe verrijkt pleegzorg je leven? Wat is de X-factor om pleegouder te worden? Hoe werk je samen met ouders? Welke ondersteuning krijgen pleegouders? Hoe neem je...

Tags: ,
read more

Kracht van het gewone leven

Wat is een gezinshuis? Welke kinderen wonen er? Hoe zijn gezinshuizen georganiseerd? Over deze en andere vragen gaat de brochure ‘De kracht van het gewone leven’, een uitgave van de VNG en de ministeries van VWS en VenJ. De brochure werpt een helder licht op het fenomeen gezinshuis. De informatie wordt afgewisseld met de verhalen van drie kinderen uit verschillende gezinshuizen. De brochure kwam...

Tags: ,
read more

Hoe verandert mijn zorg?

Het ministerie van VWS heeft samen met cliënten en professionals een website gemaakt over veranderingen in de zorg. Deze website geeft uitleg over de overgang van AWBZ naar Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. Op de website is ook informatie over pleegzorg te vinden....

Tags: ,
read more

IFCO 2014 in Ierland

Een beeld van een IFCO-conferentie laat zich misschien wel het beste schetsen door de ceremonie op de laatste dag van de conferentie. De eindceremonie vond deze keer plaats in de kapel van een oud klooster. Ierland, dit jaar het gastland van de IFCO (International Foster Care Organisation), is een overwegend katholiek land en de zorg voor kinderen is dan ook lang in handen geweest van de kerk....

Tags: ,
read more