Thema: Kindermishandeling

De termen kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing hoor je vaak in de media en in het dagelijks leven, maar wat houden ze precies in? Hoe ga je als pleegouder om met een kind dat mishandeld is? In dit thema proberen we hier antwoord op te geven. Ook willen we kindermishandeling bespreekbaar en zichtbaar maken, zodat mensen zich realiseren dat elk kind hiermee te maken kan hebben of...

Tags: , ,
read more

Een professioneel gezinsgesprek

Onze oudste pleegdochter is drieëntwintig jaar en ze onderhoudt een onregelmatig contact met ons. Van de week ging de telefoon. Eigenlijk was ze op zoek naar onze jongste pleegdochter. Voor haar hbo-opleiding pedagogiek, moest ze een gezinsgesprek houden. Er moest een kind van boven de twaalf aan meedoen en twee volwassenen, maar het mocht geen familie zijn. Het lukte niet om andere volwassenen...

Tags: ,
read more

Meer en meest

Eigenlijk vind ik het altijd heerlijk om andere pleegouders te ontmoeten en met hen over pleegzorgperikelen te praten. Toch moet me iets van het hart. Er ontstaat tussen pleegouders een raar soort wedstrijdje, vaak al bij de kennismaking. “Hoeveel pleegkinderen heb jij?” is een van de vragen die als vanzelf hele opsommingen oplevert: “Ik heb drie eigen kinderen en twee pleegkinderen” of “Ik heb...

Tags: ,
read more

Roze vluchtheuvels

Een paar weken geleden verscheen het krantenbericht dat in het Gelderse Wijchen de vluchtheuvels roze waren geschilderd. Er was een verkeerd nummer voor de verf doorgegeven en de gemeentewerkers hadden de verf plichtsgetrouw gebruikt. Heeft u het gelezen? Ik wel. Ik heb het zelfs uitgeknipt en ga het bewaren. In pleegzorg is er altijd het spanningsveld tussen het werken volgens vaste richtlijnen...

Tags: ,
read more

Kindermishandeling juridisch bekeken

Het begrip kindermishandeling is in de wet ruim omschreven. Kinder­mishandeling komt immers, helaas, in allerlei vormen voor. In de jeugdwet die per 1 januari 2015 in werking treedt, is kindermishandeling als volgt omschreven: ‘Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere per­sonen ten opzichte van...

Tags: ,
read more

Tot ziens

Acht jaar geleden kwam ons week­end­pleegkind voor het eerst logeren. Hij was nog een kleuter, ging naar het medisch kinderdagverblijf en had veel aandacht nodig. Een keer in de drie weken maakte hij een weekend deel uit van ons gezin. Op die manier ontlastten we zijn ouders, konden zij extra aandacht geven aan zijn zusje en bezorgden wij hem een leuk weekend. Althans, dat probeerden we. Eerlijk...

Tags: ,
read more