Verrassing

Op 16 augustus zou mevrouw Loof-De Decker uit het Zeeuws-Vlaamse Koewacht haar verjaardag buitenshuis vieren met een etentje. Toen ze met haar man op de locatie aankwam, bleek het rustig etentje toch groter uit te pakken dan gedacht. Hun kinderen, pleegkinderen, ex-pleegkinderen en kleinkinderen bleken in groten getale aanwezig te zijn, samen met vrienden en contacten vanuit pleegzorg. De...

Tags: ,
read more

Cijfers over verlies van een ouder

Elk jaar verliezen ruim zesduizend minderjarigen één of beide ouders. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de periode 1995-2011. Ongeveer een op de vijf kinderen is jonger dan 6 jaar wanneer een ouder overlijdt. De helft wordt wees of halfwees tussen 12 en 18 jaar. Twee op de drie kinderen verloren hun vader in de onderzochte periode. De meeste minderjarige halfwezen wonen bij de overgebleven...

Tags: ,
read more

Schadevergoeding voor slachtoffers misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin kunnen een schadevergoeding aanvragen. Dat maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie op 18 juli bekend. Voor mensen die niemand kunnen of willen aanspreken op de geleden schade komt er een regeling, die een bedrag uitkeert tussen de duizend en vijfendertigduizend euro. Daarnaast is er een regeling die de...

Tags: ,
read more

‘Niet met een schaartje te knippen’

Jeugdzorg gaat naar de gemeente en wat betekent dat voor pleegzorg? Auteur: Mariette Hermans Op 1 juli presenteerde het kabinet het voorstel voor de nieuwe Jeugdwet. De wet gaat over begeleiding, behandeling en bescherming van kinderen en jongeren. Alle taken op dat gebied vallen per 1 januari 2015 onder de gemeente. Ook de pleegzorg dus. Maar kan pleegzorg wel lokaal georganiseerd worden?...

Tags: ,
read more

Mobiel en WAT?! in Japan

Communiceren over pleegzorg Japan staat bekend om sushi, origami en manga. Iedereen weet ook dat het land tot de seismisch meest actieve gebieden ter wereld behoort. Minder bekend is dat Japan het land is van de vele kindertehuizen. Ruim 90 procent van de kinderen die niet bij hun ouders wonen, groeit op in tehuizen. Pleegzorg wint heel langzaam terrein. In september vond in Osaka de...

Tags: ,
read more

Regeling pleegzorg

Per 1 juli 2013 is de nieuwe Regeling Pleegzorg in werking getreden(1). In deze Regeling zijn de regels vastgelegd ten aanzien van de pleegzorgcontracten en de informatievoorziening aan pleeg­ouders. De Regeling Pleegzorg is aangepast in verband met wetswijzigingen ter verbetering positie pleegouders per 1 juli 2013.(2) De huidige pleegzorgcontracten moeten uiterlijk 1 november 2013 aan de...

Tags: ,
read more