“Waren wij wel welkom?”

Hannie was van kleins af aan al van plan om pleegmoeder te worden. Samen met Teus en zoon Dirk zijn ze nu het pleeggezin voor Niels. Dat hun gezinsleven zo op zijn kop gezet kon worden, hebben ze niet voorzien, maar ze hebben doorgezet! Wat is de samenstelling van jullie gezin? Ons gezin bestaat uit Hannie, Teus, Dirk en Niels. Wij, Hannie en Teus, zijn getrouwd en we hebben samen aan huis een...

Tags: ,
read more

Voorschriften pleegouderschap

In de wet op de jeugdzorg worden de volgende eisen gesteld aan pleeg­ouderschap: 1. De pleegouder is minimaal 21 jaar oud. 2. De pleegouder mag niet namens de betreffende pleegzorginstel­ling zelf pleegouderbegeleiding bieden. 3. De pleegouder heeft met goed gevolg een voorbereidings- en selectietraject van de pleegzorginstelling afgerond. 4. De pleegouder beschikt over een Verklaring van Geen...

Tags: ,
read more

Groei pleegzorg zet door

In 2012 hebben 20.949 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van 16.330 pleeggezinnen. Op 31 december 2012 woonden 17.207 kinderen bij pleegouders, een toename van 4 procent in vergelijking met 2011. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld. In 2012 zijn 3.066 nieuwe pleegouders geaccepteerd. Dat is 8...

Tags: ,
read more

Pleegzorgcafé Tienerpleegzorg

Pleegzorg Advies Nederland organiseert op 17 september, in samenwerking met Rubicon en Xonar Jeugdzorg, een Pleegzorgcafé in het Limburgse Horn met als thema tienerpleegzorg. Onderzoek wijst uit dat veel tienerplaatsingen eerder dan bedoeld worden afgebroken. Tienerpleegzorg vraagt blijkbaar om een andere aanpak dan pleegzorg voor jonge kinderen. Tieners zijn mondiger, hebben vaak veel...

Tags: ,
read more

‘Zie wat ik niet zeggen kan’

Kinderen maken soms dingen mee die niemand mee zou moeten maken, bijvoorbeeld verwaarlozing of kindermishandeling. Hoe krijg je deze kinderen weer zover dat zij uit hun schulp kruipen? Hoe kun je een kind weer houvast en vertrouwen geven? Hoe versterk je de band tussen ouder en kind? De dvd ‘Zie wat ik niet zeggen kan’ van Anne-Mieke van den Berg is bedoeld voor hulpverleners die werken met...

Tags: ,
read more

Website over seksuele opvoeding

Er is een nieuwe website over seksuele opvoeding en normaal seksueel gedrag van kinderen van 0 tot 12 jaar. Seksuele weerbaarheid heeft alles te maken met seksuele opvoeding, die start bij het jonge kind. Seksuele voorlichting komt jaren later. De website voorziet in een behoefte van opvoeders en professionals aan informatie over normaal seksueel gedrag, seksuele opvoeding en ontwikkeling van...

Tags: ,
read more