Een rapport voor (pleeg)ouders

Op het moment dat ik dit schrijf, zitten veel kinderen in de laatste schoolweken. Ze wachten op uitslagen van proefwerken en op hun rapport. Altijd een spannende periode. Redden ze het of toch niet? Afgelopen week keek ik naar ‘Rapport voor mijn ouders’, een televisieprogramma waarin kinderen hun ouders beoordelen. Ze geven bijvoorbeeld cijfers voor beschikbaarheid, geduld, modegevoeligheid en...

Tags: ,
read more

Thema: Geschikt/ongeschikt

Ruimte in je hart en in je huis: het wordt vaak genoemd als voorwaarde om een pleegkind te kunnen opvangen, maar wat maakt iemand daadwerkelijk geschikt voor het pleegouderschap? Wie moet je het aanraden of juist ontraden? Hoe voorkom je dat mensen die ongeschikt zijn toch pleegouder worden? Voor de beoordeling op geschiktheid van pleegouders worden landelijk dezelfde criteria gehanteerd. Pas...

Tags: , ,
read more

Financiële tips

Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Neder­land (SBPN) stuurde ons de volgende tips voor pleeg­ouders. Pleegzorguitkering Neemt u een pleegkind op in uw gezin? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden verlof krijgen in de periode dat het kind bij u in huis komt. Tijdens dit verlof ontvangt u een pleegzorguitkering. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Op de website van het UWV...

Tags: ,
read more

Een kanariegeel jasje

Haar kanariegele jasje deed pijn aan mijn ogen. Ze stond in onze gang, stapte voorzichtig rond als een net geboren parkietje, fladderend, wankelend, vallend. Twee dagen eerder werden we gebeld door Bureau Jeugdzorg. We zaten al maanden in onzekerheid, maar plotseling moest het binnen 48 uur geregeld worden. Het meisje van anderhalf had al een lijdensweg achter de rug. Een depressieve moeder die...

Tags: ,
read more

Waarom ik mijn kinderen heb afgestaan

Beste pleegouders, In dit verhaal schrijf ik waarom ik mijn kinderen vrijwillig heb afgestaan. Toen ik twee jaar was, ben ik uithuis­geplaatst. Tot mijn negentiende heb ik in vier tehuizen en in vier pleeggezinnen gewoond. Ik kreeg wel de drie R’s van rust, reinheid en regelmaat, maar geen liefde of stabiliteit. Op mijn twintigste trouwde ik en kreeg ik een dochter. Pas rond haar vierde jaar...

Tags: ,
read more

Delen (Schrijven deel 2)

Als een kind problemen heeft, wordt dit gedocumenteerd. Dat document wordt vervolgens gebruikt om het kind door te verwijzen, te bespreken en een plan van aanpak te maken. Allerlei mensen lezen het en voegen er zo nodig wat aan toe. Daar komt geen kind meer aan te pas. Officieel moeten de ouders (en sinds kort ook de pleeg­ouders) op de hoogte zijn van welke plannen er bedacht worden en de...

Tags: ,
read more