Kortverblijf zo kort mogelijk

Het is in het belang van het jonge kind dat binnen 6 maanden duidelijk is of het wel of niet terug kan naar huis. Is dat uitvoerbaar? Mobiel sprak erover met Ynske de Koning, gedragswetenschapper van Bureau Jeugdzorg in Breda. Waarom is het zo belangrijk dat er snel duidelijkheid komt? “Het kind heeft er recht op om zo vroeg mogelijk te weten waar en met wie het mag opgroeien. Hoe vroeger het...

Tags: ,
read more

Vals spelen

Dankzij de moderne sociale media kom je tegenwoordig gemakkelijk in contact met mensen uit het verleden. Zo komt het dat ik uit eten ga met Cecile. In mijn hoofd een onzeker meisje van zestien. Inmiddels een vrouw van eind twintig, met een eigen huis en baan. We hebben veel om over te praten. Over de dingen die we hebben meegemaakt en over wat er daarna allemaal is gebeurd. Haar moeder is vier...

Tags: ,
read more

Kinderen een nieuwe kans geven

Yordanka Dukova (51) woont in Sofia (Bulgarije). Vijf jaar geleden besloot zij pleegmoeder te worden voor kinderen uit een tehuis. Deze kinderen hebben zo’n grote achterstand dat ze als peuter vaak nog niet kunnen praten, lopen of spelen. Yordanka heeft inmiddels vier jonge kinderen tijdelijk opgevangen. Twee van hen konden weer terug naar hun ouders, een ander is door een buitenlands echtpaar...

Tags: ,
read more

Pleegkind in internationaal perpectief

Als het om pleegzorg gaat in internationaal perspectief, dan zijn met name twee verdragen van belang: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Het EVRM bevat waarborgen om de burger tegen de staat te beschermen. Het IVRK is een van de fundamentele mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties (VN). Voor het...

Tags: ,
read more

‘What you see is not what you get’

Aansluiten bij ontwikkelingsleeftijd in plaats van bij kalenderleeftijd. De kalenderleeftijd is de tijd dat een kind op aarde rondloopt. Het functioneren van kinderen wordt echter door meer factoren bepaald. Door genetische bepaaldheid, onderstimulatie of een verstoord emotioneel functioneren is bij pleegkinderen vaak sprake van achterstanden. Minder begaafde kinderen hebben een lager cognitief...

Tags: ,
read more

Een nieuwe fase

Vandaag is er een nieuwe fase aangebroken in ons leven. Wij zijn de trotse pleeggrootouders geworden van een meisje. Een lief klein meisje met zwarte haren. We hadden niet gedacht dat we zo ontroerd zouden worden door haar. Ook hadden we niet verwacht dat we haar als pasgeborene mochten zien. Onze pleegzoon Levi vertelde tussen neus en lippen door dat hij vader zou worden. Hij is nog jong, net...

Tags: ,
read more