Pleegzorgsymposium 2012: Een kleurrijk palet

Op 12 juni vond in Ede de vijfde editie van het landelijke pleegzorgsymposium plaats, met als titel: ‘Pleegzorgpalet – De bron van veelzijdigheid’. Het symposium vierde het eerste lustrum met een kleurrijk overzicht van de actuele stand van zaken in pleegzorg. De 650 deelnemers bezochten ruim 32 programmaonderdelen. Jammer was dat maar 85 pleegouders op het symposium waren afgekomen. Voor...

Tags: ,
read more

Wie zorgt er voor de kinderen?

“Vooral geen jeugdzorg!” Een kreet die je misschien verwacht van een moeder met problemen die haar kind dreigt kwijt te raken, maar dit zegt Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Binnen de fractie is zij onder meer verantwoordelijk voor Zorg, Jongerenbeleid en Jeugd GGZ. De afgelopen maanden was ze in het nieuws met twee initiatiefnota’s. De rode lijn: Zorg dat het kind niet de dupe...

Tags: ,
read more

De kont tegen de krib

“We kunnen hem niet aan.” “Wat bij onze kinderen wel werkte, werkt bij haar niet.” Hartenkreten van pleeg¬ouders die te maken hebben met moeilijk gedrag van pleegkinderen. Soms zie je een tv-programma dat je raakt. In mei was er zo’n reportage in het Belgische programma ‘Koppen’, getiteld ‘Probleemgedrag bij pleegkinderen’(1). Een simpele titel waarachter pijn, onmacht en beschadiging...

Tags: ,
read more

Adoptie vanuit pleegzorg

Het komt in Nederland bijna nooit voor dat een pleegkind door zijn pleegouders wordt geadopteerd. In andere landen, zoals Amerika, is dat anders. De regering doet daar zijn uiterste best om het aantal pleegkinderen dat wordt geadopteerd te verhogen. Misschien is het tijd om eens kritisch naar het Nederlandse systeem te kijken. Zouden er in Nederland niet meer pleegkinderen geadopteerd moeten...

Tags: ,
read more

Knus in de bus

Rechts van mij ploft een jongen op een bank in de Connexxionbus. Onwillekeurig schiet ik in de lach. Ik denk terug aan die keer, een jaar of vier geleden, dat ik samen met Michael ook op die bank ging zitten. De bus was toen betrekkelijk nieuw en de indeling nog niet vertrouwd. Wisten wij veel… We hadden het gezellig samen, zoals zo vaak als we op pad gingen. Altijd wel wat te bepraten en samen...

Tags: ,
read more

Eend en ik

Op de weg terug naar huis na een internationaal congres over pleegzorg, zei Rinske Mansens voor het eerst hardop wat ze al een tijd dacht: “Waarom is er geen materiaal om met kinderen over het moment van uithuisplaatsing te praten?” Eenmaal thuis ging ze aan de slag en schreef een verhaal over een eendje dat terechtkomt in een hondenfamilie. Dat groeide uit tot Mijn Backpack, een multimediaal...

Tags: ,
read more