Landelijk Pleegzorg Panel

Het Landelijk Pleegzorg Panel is een internetpanel, bestaande uit (ervarings)deskundigen uit pleegzorg. Onderzoek wijst uit dat verbeteren van beeldvorming een positieve invloed heeft op de communicatie tussen de betrokken partijen en individuen. Daar zet het panel, sinds dit jaar een onafhankelijke stichting, zich al enige jaren voor in. Door het invullen van vragenlijsten dragen panelleden hun...

Tags: ,
read more

Kinderombudsman start kinderrechtencampagne

De Kinderombudsman is gestart met een campagne om de rechten van kinderen in Nederland onder de aandacht te brengen. De campagne is gericht op jongeren. In de campagne staan de verhalen van Sander, Dave, Maria en Anna centraal. Zij spelen de hoofdrol in filmpjes op de site van de Kinderombudsman en op YouTube. De kinderen hebben te maken met schendingen van hun kinderrechten. Sander wil graag...

Tags: ,
read more

Meldcode kindermishandeling

Beroepskrachten in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang en bij justitie moeten verplicht gaan werken met een meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een vijfstappenplan waarin staat wat de beroepskracht het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de beroepskracht door het proces vanaf het eerste...

Tags: ,
read more

Present 24×7

Op 25 november is de eerste landelijke beroepsvereniging voor ‘professionele ouders’ van start gegaan. Present 24×7 is bedoeld voor mensen die hun beroep hebben gemaakt van opvoeden door een pleeggezin, gezinshuis, jeugdzorgboerderij of andere kleinschalige gezinsvorm te runnen. De beroepsvereniging bundelt krachten, behartigt individuele en collectieve belangen en levert een bijdrage aan...

Tags: ,
read more

Je sneller veilig voelen

Pleegkinderen hebben in hun korte leven vaak al veel meegemaakt. Ze kunnen op jonge leeftijd in pleegzorg terechtkomen, omdat hun thuissituatie is vastgelopen. Soms maken ze meerdere plaatsingen mee, waarbij ze zich steeds opnieuw moeten aanpassen. Deze gebeurtenissen brengen onveiligheid met zich mee. Wetenschappelijk onderzoek moet antwoord geven op de vraag of Pleegkind-Pleegouder Interventie...

Tags: ,
read more

Thema: Seksualiteit

Seks is vaak negatief in het nieuws. Onlangs kopten de kranten nog dat zeventig procent van de vrouwen met een verstandelijke beperking te maken heeft gehad met seksueel geweld. De commissie Samson rapporteert regelmatig over haar onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Geweld, misbruik en schaamte maken seks tot een beladen onderwerp....

Tags: , ,
read more