Lintje voor Roos Haase

Roos Haase, auteur van ‘Crisiskinderen. Dagboek van een opvangmoeder’, is op 29 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontving de Koninklijke onderscheiding vanwege haar inzet (meer dan dertig jaar) voor pleegkinderen, haar bijdrage aan het project Jeugd, Alcohol en Drugs in West-Friesland en haar inzet als voorlichtster over het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Toen ze zelf...

Tags: ,
read more

Jeugdzorg opent archieven voor Commissie-Samson

  De Commissie-Samson, die seksueel misbruik in de jeugdzorg onderzoekt, start een breed wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek heeft in de eerste plaats betrekking op signalen van seksueel misbruik van minder-jarigen in instellingen en pleeggezinnen. Jeugdzorg Nederland heeft haar leden opgeroepen om de dossiers en archieven te openen voor de onderzoekers van de commissie. De instellingen...

Tags: ,
read more

De digitale speeltuin

Hyves werd in 2004 opgericht en het woord betekent korf, een verwijzing naar een bijenkorf. De spelling is overigens niet correct, want het Engelse woord is ‘hives’. De naam hives.nl was destijds al in gebruik, daarom is het Hyves geworden. In januari 2011 had Hyves meer dan 10,9 miljoen accounts, een stijging van ruim twee miljoen leden ten opzichte van anderhalf jaar ervoor. Tot op de dag van...

Tags: ,
read more

Thema: Probleem of normaal?

We proberen pleeggezinnen normale gezinnen te noemen. Het liefst willen we dat alles zo normaal mogelijk verloopt. Toch weten we in ons hart wel dat dit eigenlijk niet kan. Doordat er een ‘vreemd eendje’ in het nest zit, is het een bijzonder nest. Dat bijzondere zorgt ook weleens voor problemen. Daar komt nog bij dat wat in het ene pleeggezin normaal is, in het andere pleeggezin nooit zou...

Tags: , ,
read more

Pleegzorg blijft vooral ‘gewoon’ opvoeden

  Het duiden van en omgaan met (probleem)gedrag van pleegkinderen is een hele klus voor pleegouders, pleegzorgwerkers en andere betrokkenen. In Nederland komen steeds meer jeugdigen terecht in speciale voorzieningen voor hulp en onderwijs aan kinderen met psychische en gedragsproblemen, opvoedproblemen of lichte ontwikkelingsachterstanden (Hermanns, 2009). Bij pleegkinderen is sprake van...

Tags: , ,
read more

Wat is er met haar?

Ze had een heel slechte start. Haar moeder was alleen en had geen dak boven haar hoofd. Voor de bevalling werd moeder opgenomen in een tehuis waar ze na de geboorte van Sharon zoveel ruzie maakte dat ze er weer werd uitgezet. Samen zwierven ze over straat tot Sharon opgenomen werd in een crisispleeggezin. Vanuit dat gezin kwam ze bij ons, net zeven maanden oud. Auteur: Marleen de lange Sterke...

Tags: , ,
read more