Paardrijden

Sinds kort zit onze 12-jarige pleegdochter op paardrijden. Ze houdt al jaren van turnen en paardrijden. Turnen kost al veel tijd en daarom was ook nog paardrijden erbij niet handig. Dat veranderde toen vlakbij ons huis een mevrouw op een boerderij paardrijles ging geven. De hele woensdagmiddag is onze pleegdochter er zoet. Paarden borstelen, stal uitmesten, eten geven en natuurlijk de rijlessen....

Tags: ,
read more

Positie van pleegouders gewikt en gewogen

  De Tweede Kamer heeft ingestemd met twee amendementsvoorstellen van Tweede Kamerlid Nine Kooiman (SP) die de positie van pleegouders moeten verbeteren. Pleegouders die langer dan een jaar voor het pleegkind zorgen, krijgen voortaan in alle gevallen spreekrecht in de rechtszaal. Ook moet een kinderrechter standaard oordelen over de vraag of een langdurige plaatsing in een pleeggezin kan worden...

Tags: ,
read more

Loslaten

Daar stond ik dan, op een mooie aprilmiddag. Vanwege mijn pensioen-gerechtigde leeftijd had ik een minisymposium georganiseerd. De historische dorpskerk van Oost-Souburg was gevuld met mensen die hart hebben voor de jeugd. In een korte, krachtige presentatie keek de 20-jarige Jeffrey Hoekstra terug op zijn leven in verschillende pleeggezinnen. Hij vertelde over hechten en op eigen benen staan....

Tags: ,
read more

Uniformiteit screening en voorbereiding

Alle 28 pleegzorgorganisaties in Neder¬land gaan aspirant pleegouders vanaf januari 2012 op dezelfde manier screenen en voorbereiden. Dit moet leiden tot duidelijkheid en transparantie. Aan¬komende pleegouders moeten een aantal criteria doorlopen om te onderzoeken of zij geschikt zijn voor het pleegouderschap. Ze worden uitgebreider geïnterviewd om duidelijk te krijgen of ze de problemen van het...

Tags: ,
read more

Kindermishandeling melden via app

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de eerste rijks-app gepresenteerd, bedoeld om huiselijk geweld te verminderen. De app Meld¬code is onderdeel van de campagne ‘Zet de meldcode op de agenda’. Via de app kunnen beroepskrachten de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling downloaden. De app geeft stap voor stap aan wat de melder...

Tags: ,
read more

Dat voelt als thuis

Wat vinden uithuisgeplaatste kinderen en hun ouders van de opvang in een gezinshuis? Stichting Alexander onderzocht deze vraag in opdracht van de Alliantie Kind in Gezin. De onderzoekers spraken met kinderen, jongeren en hun ouders over de zorg in gezinsvormen aan de hand van opgestelde kwaliteitsstandaarden. Wat blijkt? Uithuis¬geplaatste kinderen en hun ouders zijn zeer tevreden over het wonen...

Tags: ,
read more