Brainwiki

Ben je vaak somber? Heeft een arts je verteld dat je autisme hebt? Of heb je vaak ruzie? Brainwiki is dé website voor jongeren over psychische problemen. Op Brainwiki.nl vind je betrouwbare informatie over psychische problemen, en over behandelingen met en zonder medicijnen, overzichtelijk en behapbaar op een rijtje. Hier vind je ook filmpjes, ervaringsverhalen en een test om direct hulp te...

Tags: ,
read more

Digitaal kennisdossier hechting

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een digitaal kennisdossier gepubliceerd over hechting en hechtingsproblemen. Hierin worden de oorzaken en mogelijke gevolgen van hechtingsproblemen be schreven. In het dossier staat ook hoe vaak hechtingsproblemen voorkomen en hoe ze kunnen worden tegengegaan. Sensitief gedrag van ouders is belangrijk bij hechtingsproblemen. Dwang, ‘re birthing’-therapie en...

Tags: ,
read more

Crisisopvang Altra dicht

De crisisopvang van Altra voor uithuisgeplaatste kinderen tot 6 jaar is per 1 april gesloten. In 2006 besloten Altra, Bureau Jeugdzorg, de Bascule en Spirit om baby’s altijd in een gezinssituatie op te vangen. Kinderen van 2 tot 6 jaar verbleven steeds meer in pleeggezinnen. Voor kinderen die niet in een pleeggezin terecht kunnen, werden gezinshuizen opgericht. Uit onderzoek van hoogleraar...

Tags: ,
read more

Ontdek de pleegouder in jezelf

Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Jaarlijks wonen zo’n 25.000 kinderen voor kortere of langere tijd bij pleegouders. Toch weet 59 procent van de Nederlanders niet wat pleegzorg is en denkt 66 procent zelf niet in aanmerking te komen voor pleegouderschap. Terwijl iedereen van 21 jaar en ouder zich kan aanmelden. Daarom startte...

Tags: ,
read more

Europa moedigt gezinsleven aan

Het Europees Parlement vindt dat adoptie moet worden aangemoedigd. Zo kunnen kinderen die zijn verlaten of naar een weeshuis moeten, een gezinsleven krijgen. Dat staat in een resolutie die het Euro pees Parlement in januari heeft aan genomen. Volgens de motie zou adoptie, pleegzorg of opname in een leefgroep moeten plaatsvinden in het land van herkomst. Als dit niet mogelijk is, moet in een...

Tags: ,
read more

Moederdag

Moederdag is in aantocht. In huis wordt volop gefluisterd. Ik mag ineens niet meer weten wat de kinderen allemaal op school doen. Apetrots dagen ze me een beetje uit. Heel spannend allemaal. Met Moederdag knutselen ze ook altijd wat voor mama. Vanmorgen kwam onze pleegdochter uit school gelopen, met vriendinnen om haar heen geschaard. Ze had rode ogen en een wit gezichtje. Ze liep naar haar...

Tags: ,
read more