JiP zomerkamp en kampweekend

De stichting JiP (Jongeren in Pleeg gezinnen) organiseert ook dit jaar weer een zomerkamp en een kampweekend. Het kampweekend wordt gehouden van 2 tot en met 5 juni 2011. Dit weekend is bestemd voor (pleeg)kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Het zomerkamp vindt plaats van 7 tot en met 12 augustus 2011. Dit zomerkamp is bedoeld voor (pleeg)kinderen in de leeftijd van 12 tot en met...

Tags: ,
read more

WSG voor intensivering EK-c en Delta

De William Schrikker Groep (WSG) wil door inzet van de Eigen Kracht-conferentie (EK-c) en het optimaliseren van de Delta-methode het aantal (dure) uithuisplaatsingen en de bureaucratie terugdringen. Met de kosten die daardoor op uithuisplaatsingen worden bespaard, kunnen bezuinigingsdoelstellingen van het kabinet worden gerealiseerd. De Delta-methode is de werkwijze van de gezinsvoogdij bij de...

Tags: ,
read more

Weinig internetadvies voor kinderen

Nederlandse kinderen adviseren elkaar minder over veilig internetgebruik dan andere Europese kinderen. In het rapport ‘Risks and safety on the internet’ staan de resultaten van het onderzoek ‘EU Kids Online’. Van de Nederlandse kinderen kreeg 17 procent advies van vrienden over internetgebruik, tegenover 44 procent van hun Europese leeftijdsgenoten. Ook krijgen Nederlandse kinderen minder vaak...

Tags: ,
read more

Jeugdzorg grijpt niet snel genoeg in

Hulpverleners in de jeugdzorg houden te lang rekening met ouders en grijpen niet snel genoeg in als er signalen zijn dat een kind is mishandeld. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veilig heid in een rapport over de aanpak van kindermishandeling. Een aanbeveling van de Onderzoeksraad is dat jeugdzorgmedewerkers los van de ouders moeten kunnen optreden. Ook moeten ze de benodigde informatie...

Tags: ,
read more

Oproep melding seksueel misbruik

De commissie-Samson onderzoekt seksueel misbruik van minderjarigen die door de overheid in de jeugdzorg zijn geplaatst. Met dat onderzoek wil de commissie antwoord krijgen op vragen naar aard, omvang en locatie van seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen van 1945 tot nu. Het eindrapport van de commissie moet voor de zomer van 2012 klaar zijn. Voor het onderzoek is het van groot belang...

Tags: ,
read more

Samen op de Wii

Onze kinderen zijn volledig in de ban van de Wii. Bij vriendjes en kennissen is de felbegeerde spelcomputer uitvoerig getest. Onze oudste heeft ons bestedingspatroon geanalyseerd en haar broertjes uitgelegd: “Papa en mama wachten tot er een op Marktplaats staat.” Deze week kwam dan eindelijk de felbegeerde Wii op ons pad. Elk vrij moment staat nu een van onze kinderen als een malloot voor de tv...

Tags: ,
read more