Agenda – Berichten – Internet

Dossier  Pleeggezin Het  Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft het dossier Pleeggezin op  de website gepubliceerd. Dit dossier bevat veel informatie over  problemen die pleegkinderen tegen kunnen komen en manieren  waarop zij geholpen kunnen worden. Verder besteedt het dossier  aandacht aan onderwerpen als: landelijk pleegzorgbeleid,  pleegouder worden, opgroeien, opvoeden, pleegzorgvergoeding, ...

Tags: ,
read more

Veiligheid pleegzorg aanzienlijk verbeterd

Auteur: Gemma Tielen   Naar aanleiding van calamiteiten in de pleegzorg deed de Inspectie jeugdzorg in 2008 onderzoek naar de veiligheid van pleegkinderen in pleeggezinnen. Met veiligheid wordt bedoeld dat kinderen beschermd zijn tegen alle vormen van mishandeling binnen het pleeggezin. Uit het onderzoek bleek dat pleegzorgaanbieders hiervoor onvoldoende aandacht hadden. Begin 2010 onderzocht de...

Tags: ,
read more

Wat werkt binnen de pleegzorg?

Dit jaar verscheen het boek ‘Pleegzorg in perspectief; Ontwikkelingen in theorie en praktijk’ onder redactie van Peter van den Bergh en Tonny Weterings. Peter van den Bergh is orthopedagoog en onderzoeker aan de Universiteit in Leiden. Hij doet veel onderzoek naar pleegzorg en is nauw betrokken bij het expertisecentrum Kind in de Pleegzorg (www.kindindepleegzorg.nl). Tijdens zijn studie in de...

Tags: ,
read more

Tienermoeder in een tuinhuis

Jaarlijks  worden ruim 2500 meisjes onder de 20 jaar moeder. Het tekort aan  opvangplaatsen is groot en de problematiek divers. Een enkele  keer wordt een tienermoeder met kind opgevangen in een pleeggezin.  Moeder en kind kunnen zo aan elkaar hechten in een veilige omgeving.  De tienermoeder leert van haar pleegouders hoe ze de baby moet  verzorgen en opvoeden. Ook is opvang in een pleeggezin...

Tags: ,
read more

Misverstanden over gehechtheid van (pleeg)kinderen

In de praktijk van jeugdzorg, jeugdbescherming en pleegzorg horen we regelmatig uitspraken over de gehechtheid van kinderen die niet kloppen met inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek. Dit artikel gaat over deze kloof tussen de praktijk aan de ene kant en theorie en onderzoek aan de andere kant. De gekozen voorbeelden zijn gebaseerd op een notitie voor kinderrechters over dit onderwerp...

Tags: ,
read more

Pleegzorg stopt niet bij 18

Auteur: Jolanda Stellingwerff   Voor Mieke (57) en Freek (60) was Lies hun eerste pleegdochter. Indertijd waren zij halverwege de twintig, Lies was 17. Dertig jaar later zijn Mieke en Freek nog steeds pleegouders. Crisispleegzorg, langdurige pleegzorg, broertjes en zusjes samen; ze hebben het allemaal meegemaakt. Met veel van de pleeg­kinderen die inmiddels volwassen zijn, is er nog contact....

Tags: ,
read more