De bijzondere curator

“Nouria is veertien jaar en staat onder toezicht. Zij is van huis weggelopen en wil onder geen beding terug naar haar ouders. Ze geeft aan dat haar vader haar heeft mishandeld. Ze is opgevangen door de ouders van een schoolvriendin. Na screening en onderzoek door de zorgaanbieder van pleegzorg wordt de plaatsing omgezet in een formeel geaccepteerde pleeggezinplaatsing. Hierdoor krijgen de...

Tags: ,
read more

Een dochter

Dennis en Sander wonen bij hun tante. Al is hun tante nog vrij jong, ze heeft de beide heren goed onder de duim. Zo biedt ze haar neefjes een veilige en warme plek om op te groeien. Voor haar is het soms wel hard werken, want de beide heren zijn handenbindertjes. Ik ga er regelmatig even langs, om zo een vinger aan de pols te houden. Aan het eind van een gesprek hebben we het over het soms...

Tags: ,
read more

Rituelen

Familierituelen kunnen kinderen een gevoel geven van veiligheid en stabiliteit. Vaak zijn deze vaste gewoonten ontstaan in een ver verleden en overgedragen van generatie op generatie. Zo zaten wij vroeger met de familie rond het orgel als mijn opa erop speelde. Ook vond ik het fijn om bij opa en oma in de laden te snuffelen en me te vergapen aan oude filmsterrenplaatjes of reclamespeldjes. De...

Tags: ,
read more

Thema: Grootmoedige grootouders

Grootouders zijn belangrijk, ook bij pleegzorg. In de dit voorjaar gepubliceerde cijfers van Pleegzorg Nederland over 2009 lezen we dat 23.355 kinderen voor kortere of langere tijd gebruik hebben gemaakt van pleegzorg. Daarvan vond 38% (bijna 9000 kinderen) onderdak bij grootouders, ooms en tantes of bekenden. Er wordt jammer genoeg niet bijgehouden hoe vaak het bij die bijna 9000 pleegkinderen...

Tags: , ,
read more

Niet-westerse pleeggrootouders

In Amsterdam Zuidoost wonen 150 culturen, waaronder heel veel Surinaamse families. In deze families komt ook grootouderpleegzorg voor. Angelika Gessner is afdelingsmanager pleegzorg. Ze coacht de pleegzorgwerkers van Spirit en is betrokken geweest bij het opzetten van de begeleiding van niet-westerse pleeggrootouders. Aan Mobiel vertelt ze over de Surinaamse pleeggrootouders. ====== KADER ======...

Tags: , ,
read more

Tegenover elkaar en naast elkaar

Auteur: Flora van Breukelen   “Onze kleinzoon Yoeri heeft als peuter bij ons gewoond, op verzoek van zijn moeder, onze dochter. Daarna ging hij weer bij zijn moeder wonen, maar hij bleef bij ons over de vloer komen. Tijdens de hele basisschoolperiode kwam hij elke week minstens één nachtje logeren en vaak was hij er ook in het weekend. Hij is nu veertien jaar en we hebben nog steeds veel...

Tags: , ,
read more