Medische zorg

Bij elke pleeggezinplaatsing doen zich situaties voor waarbij het pleegkind medische zorg nodig heeft. Wat kan en mag je in zo’n situatie als pleegouder? Om een medische behandeling te (mogen laten) verrichten, is toestemming nodig van de patiënt (hier: het pleegkind) van zestien jaar en ouder. Voor medische behandeling van een kind tot twaalf jaar moet(en) de ouder(s) met gezag of de voogd...

Tags: ,
read more

Thema: Pleegzorg en medicijnen

Binnen de redactie leeft het idee dat er in pleegzorg meer dan gemiddeld medicijnen worden gebruikt. Dit gaat met name over specifieke problemen die binnen pleegzorg regelmatig gezien worden. Het gaat dus niet zozeer om een kind met een lekkende hartklep, maar om bijvoorbeeld ADHD. Uit onderzoek is gebleken dat er bij kinderen met hechtingsproblematiek meer risico bestaat op het ontwikkelen van...

Tags: , ,
read more

Medische zorg

Bij elke pleeggezinplaatsing doen zich situaties voor waarbij het pleegkind medische zorg nodig heeft. Wat kan en mag je in zo’n situatie als pleegouder? Om een medische behandeling te (mogen laten) verrichten, is toestemming nodig van de patiënt (hier: het pleegkind) van zestien jaar en ouder. Voor medische behandeling van een kind tot twaalf jaar moet(en) de ouder(s) met gezag of de voogd...

Tags: , ,
read more

Wel of niet aan de medicijnen?

Twee jongeren en twee pleegmoeders vertellen over hun ervaringen en hun afwegingen voor het wel of niet gebruiken van medicatie. Opvallend bij de hier beschreven ervaringen is dat uitleg en overleg met de psychiater de afkeer van medicijngebruik flink doet afnemen en dat er soms ook een alternatief mogelijk is. Tiën “Van kleins af aan was al bekend dat ik anders ben. De beslissing over het...

Tags: , ,
read more

Het is soms even slikken

Auteur: Rudi Bruggemans   De meningen over het gebruik van medicijnen zijn nogal eens verdeeld. Zeker waar het kinderen en medicijnen betreft. In dit artikel staat op een rijtje met welke (psychische) aandoeningen pleegkinderen en pleegouders te maken kunnen hebben en welke oplossingen en middelen daarvoor zijn. Ook onder kinder- en jeugdpsychiaters zijn de meningen en werkwijzen niet altijd...

Tags: , ,
read more

Uitval pleegpubers valt te voorspellen

Auteur: Simon van Oijen   Dit voorjaar verscheen er een onderzoek naar breakdown (voortijdige beëindiging) en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen. Naar aanleiding van dit onderzoek verscheen de volgende krantenkop: ‘Risico schadelijke breakdown in pleegzorg simpel te verkleinen’. De werkelijkheid ligt uiteraard genuanceerder en dat licht onderzoeker...

Tags: ,
read more