Mobiel nr.1-2009

Kinderen die stotteren Ad Bertens, Jacqueline Weeda Hageman ISBN 9789085063896, € 20 Stotteren komt, volgens de schrijvers, vaak doordat kinderen een foutje in een klank registreren en dat willen herstellen. Door hun te hoge spreeksnelheid struikelen ze en krijg je een stotter. Er blijken veel vormen van stotteren te zijn. Stotteren is geen ramp. Laat je kind merken dat je het steunt, vaak gaat...

Tags: ,
read more

Thema: Loyaliteit

Als je als pleegouder begint aan je eerste plaatsing weet je heel goed dat de eigen ouders van het kind een plaats in zijn leven moeten blijven behouden. Als het kind eenmaal bij je woont, leer je de verhalen kennen. De bezoeken vinden plaats of juist niet, de vragen komen en je raakt er met je kind over aan de praat. Oudere kinderen proberen steeds meer te begrijpen waarom ze niet bij hun vader...

Tags: , ,
read more

Familieplaatsingen en beschermjassen

Auteurs: Kitlyn Tjin a Djie en Nynke Jaarsma   Hulpverlening aan kinderen en ouders in Nederland beperkt zich vaak tot het kerngezin. Hulpverlening op basis van de transculturele psychologie kijkt naar het gehele familiesysteem. Vanuit de gedachte dat continuïteit en stabiliteit de basis vormen voor een veilig opgroeien, zouden hulpverleners meer uit moeten gaan van de kracht van het groot...

Tags: , ,
read more

Wat loyaliteit kan doen

Een opmerking over ouders of familie kan voor een pleegkind heel anders aankomen dan bedoeld. Natuurlijk weet een kind meestal wel of het al of niet iets kan verwachten van de ouder(s), het benoemen is echter een heel ander verhaal. Een aantal ervaringen van pleegkinderen en pleegouders leest u hier. Henriëtte groeide op bij familie: “Vanaf jonge leeftijd woonde ik in een pleeggezin. Het was er...

Tags: , ,
read more

Loyaliteit bij pleegkinderen

Auteur: Anja Hoogendoorn   Een kind heeft het leven gekregen van zijn ouders waardoor een onomkeerbare band is ontstaan. Ook als kinderen uithuis zijn geplaatst, als ze geadopteerd zijn of als ze volwassen zijn geworden, blijft deze verbondenheid bestaan. De verbondenheid is zichtbaar in het handelen, in het denken en in het voelen van mensen. In dit artikel worden verschillende loyaliteiten...

Tags: , ,
read more

Pleegzorg en de islam

Auteurs: Aysen Konuk en Gözde Susurlu   Steeds meer islamitische kinderen worden geplaatst in een (niet-islamitisch) pleeggezin. De familie van het kind en de pleegouders komen dan meestal in een voor de familie ongewenste situatie terecht. Het verschil in opvoedingsstijl kan problemen geven en kinderen kunnen door twee verschillende levensbeschouwingen in een identiteitsconflict raken. Dit kan...

Tags: ,
read more