“Mijn pleegdochter heeft FAS”

Auteur: José van Ek   De effecten die alcohol kan hebben op een ongeboren kind werden tot voor kort in Nederland nauwelijks herkend door hulpverleners. Sinds een jaar of twee wordt er in de media wat meer aandacht aan besteed. Wat is het foetaal alcoholsyndroom (FAS) en wat betekent dit voor een kind en voor een (pleeg-)ouder? Pleegmoeder Marie vertelt vanuit haar ervaringen over FAS en over...

Tags: ,
read more

Pleegzorg in Utrecht: Interactie belangrijker dan bureaucratie

Auteur: Mirte Loeffen   De feiten: Totaal aantal jongeren van 0 – 20 jaar provincie Utrecht: 298.815. Aantal kinderen in zorg op 1 januari 2008: 2.521, aantal kinderen in pleegzorg op dat moment: 801. Pleegzorgaanbieders zijn De Rading en Maatschappij Zandbergen. Beschikbaar gesteld budget 2009 voor De Rading: 8,7 miljoen euro, beschikbaar gesteld budget 2009 Maatschappij Zandbergen: €...

Tags: ,
read more

Ten onrechte niet opgeroepen

Pleegouders die ten onrechte niet zijn opgeroepen door de rechter voor een zitting: dit heeft geen gevolgen voor de uitspraak. Op 27 juni 2008 heeft de Hoge Raad bepaald dat het ten onrechte niet horen van pleegouders door de rechter geen gevolgen heeft voor de uitspraak. Er is volgens de Hoge Raad geen sprake van nietigheid van de beslissing. Dit betekent dat de uitspraak in zo’n geval in stand...

Tags: ,
read more

De ene pijn door de andere vervangen

Automutilatie, oftewel zelfbeschadiging, is altijd een zeer heftig en verdrietig probleem. Wanneer het voorkomt, moet er doeltreffend hulp geboden worden. In het handboek voor kinder- en jeugd­psychiatrie wordt aangegeven dat automutilatie in de jeugdpsychiatrie een regelmatig voorkomend probleem is. Het gaat hierbij niet alleen om kinderen in de puberteit, maar ook om jonge kinderen. Het...

Tags: ,
read more

Rapportage

Bram is ambulant begeleider bij een instelling voor pleegzorg. Hier begeleidt hij ouders en pleegouders. Voor Mobiel doet Bram verslag van zijn ervaringen in de pleegzorg. Johan is twaalf jaar. Daarom is hij door de kinderrechter uitgenodigd om mee praten over de verlenging van zijn verblijf bij zijn pleegouders. Hij kreeg een officiële brief van de rechtbank en een kopie van de rapportage die...

Tags: ,
read more

Een alleenstaande pleegvader

Jan is bijna vijftig jaar en is al vele jaren een alleenstaande pleegvader. Hij vangt pubers op voor kortverblijf, gedurende drie maanden tot een jaar. Hij combineert dit met zijn grote passie reizen. Hij maakt graag verre en lange reizen naar andere werelddelen. In het dagelijkse leven werkt hij als projectleider. Wat is de samenstelling van uw gezin? Jan: “Sinds begin dit jaar woont de...

Tags: ,
read more