Thema: Pleegouders als supernanny?

Zit je op een avond televisie te kijken, komt de supernanny langs. Irritante kinderen waarop de ouders de grip volledig kwijt zijn. Gelukkig komt er hulp en na enkele contacten zit het gezin weer op het goede spoor. Rust, gezag en orde zijn hersteld. Het gaat om thuiswonende kinderen die binding met hun ouders hebben. Ouders die moeite willen doen om het gezin weer op de been te krijgen. In de...

Tags: , ,
read more

“Ik voel me geen supernanny”

Auteur: Nynke Stoker   “Een supernanny moet vertrouwen hebben in het kind en liefde voelen voor het kind. Het is belangrijk om niet te vergeten dat je zelf kind bent geweest. Ik voel me geen supernanny. Het voelt voor mij heel natuurlijk om een pleegkind op te voeden. Wel moet je veel in huis hebben om pleegouder te kunnen zijn. Er worden behoorlijk wat eisen aan je gesteld als pleegouder.”...

Tags: , ,
read more

Voor sommige kinderen is meer nodig

Je wordt niet zomaar pleegouder. Je moet heel wat in je mars hebben. Je wordt zorgvuldig gescreend door een pleegzorgorganisatie, je volgt een voorbereidingscursus, je hebt een bewijs nodig van goed gedrag, er komen hulpverleners in je huis, een groot deel van je hebben en houden behoort niet meer tot je privédomein en dat allemaal omdat je een ideaal hebt: een kind helpen. Een kind dat het niet...

Tags: , ,
read more

Niet alleen rust, reinheid en regelmaat

Toen de eerste supernanny-programma’s op de televisie verschenen, heb ik er een heel aantal bekeken. Met verschillende collegapleegouders wisselden we in de dagen daarna meningen uit. Hoe had jij het aangepakt? Snap je dat nu, hoe kan je zo inconsequent zijn naar kinderen toe? Ondertussen heeft niemand meer zin om te kijken vanwege het hoge drein-en-schreeuwgehalte. “Dat zou in mijn huis toch...

Tags: , ,
read more

Zorgboerderij vervult basale behoefte

Auteur: Jolanda Stellingwerff   Zorgboerderijen zijn van alle tijden. Al ver voordat de jeugdzorg een georganiseerde sector was, werden kinderen opgevangen op het platteland. Jeugddorp De Glind, vlakbij Barneveld is zelfs op deze wijze ontstaan. Grondlegger dominee Rudolph kocht begin vorige eeuw landbouwgrond aan waar armlastige boeren zich met hun bedrijf mochten vestigen, in ruil voor de...

Tags: ,
read more

Sova-training voor extra kwetsbare jongeren

In nummer 2 schreven we over weerbaarheidstrainingen. Er zijn er veel en ook steeds meer scholen brengen deze trainingen onder in hun lesprogramma. Er is echter een groep kinderen en jongeren voor wie deze trainingen niet voldoen, terwijl zij het meest kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld jongeren met een verstandelijke beperking, met psychische problematiek of met een hechtingsstoornis. Deze kinderen...

Tags: ,
read more