Verschillende vormen van voogdij

Bij voogdij gaat het over de vraag: wie heeft de zeggenschap over het kind? Er zijn verschillende vormen van voogdij. In de praktijk worden de termen wel eens door elkaar gebruikt. Niet alle vormen zijn even bekend bij pleegouders. Daarom zet juriste Mariska Kramer speciaal voor dit thema in een lange aflevering van ‘Hoe zit dat’ verschillende soorten voogdij op een rij. Als een ouder de...

Tags: ,
read more

Verslaglegging

De kinderen die door pleegzorg worden begeleid, hebben soms al veel meegemaakt. Dus moet je ze in de gaten houden. Er vaak langsgaan, ook als er geen directe aanleiding is. Dan kun je voorkomen dat problemen uitgroeien tot iets dat niet meer in de hand te houden is. Als ik om mij heen kijk, zie ik vooral typende collega’s. Starend naar hun beeldscherm, terwijl de printer het ene verslag na het...

Tags: ,
read more

Thema: Voogdij

Een van de pleegouders die in dit thema aan het woord komt, vertelt dat zij zes jaar geleden nog geen idee had dat je als pleegouder gemakkelijk voogd kon worden van je pleegkind. In die tijd wilde ze dat ook niet, maar op dit moment speelt de vraag bij een van haar pleegkinderen. Het wordt gewoner dat een van de pleegouders de voogdij op zich neemt. Bijvoorbeeld omdat het gemakkelijker is bij...

Tags: , ,
read more

Verschillende vormen van voogdij

Bij voogdij gaat het over de vraag: wie heeft de zeggenschap over het kind? Er zijn verschillende vormen van voogdij. In de praktijk worden de termen wel eens door elkaar gebruikt. Niet alle vormen zijn even bekend bij pleegouders. Daarom zet juriste Mariska Kramer speciaal voor dit thema in een lange aflevering van ‘Hoe zit dat’ verschillende soorten voogdij op een rij. Als een ouder de...

Tags: , ,
read more

Is pleegoudervoogdij een goede keuze?

Wel of geen pleegoudervoogdij? Er zijn verschillende voors en tegens te bedenken. Financiële overwegingen, want zijn de bijzondere kosten wel op te brengen? Praktische overwegingen, want het is toch veel handiger om alles in eigen hand te houden? Is het wel een goed idee als de voogd niet meer als buffer kan fungeren? Wat wil het kind eigenlijk? We vroegen een aantal pleegouders hun overwegingen...

Tags: , ,
read more

Verschuivend gezag; voor ieder kind de moeite van het onderzoeken waard

Auteur: Mirte Loeffen   Bureau Jeugdzorg Rotterdam, Amsterdam, Friesland en de William Schrikkergroep (team Limburg) experimenteren met een nieuwe werkwijze voor de voogdij. Zij werken op dit moment aan de methodiek met ruim honderd gezinnen. De eerste ervaringen zijn hoopgevend, maar roepen ook veel vragen op. Een methodiek dus in ontwikkeling, waarbij alle betrokkenen de kans krijgen om te...

Tags: , ,
read more