Thema: Netwerkpleegzorg

Steeds vaker worden kinderen in pleeggezinnen van voor hen bekende mensen geplaatst. Ruim een derde van alle plaatsingen betreft deze zogenaamde netwerkplaatsingen. Dat was voor de redactie van Mobiel de aanleiding om zich meer te verdiepen in netwerkpleegzorg. Alle redactieleden bezochten netwerkgezinnen en peilden of netwerkpleegouders zich herkenden in Mobiel. Daaruit kwam naar voren dat...

Tags: , ,
lees meer

Netwerkpleegzorg in allochtone gezinnen

Zorgen voor kinderen van familie en bekenden is in veel culturen gangbaar. Dat je dit pleegzorg noemt, is in niet-westerse culturen vaak onbekend. In Tilburg en omgeving is jeugdzorgaanbieder Stichting Kompaan zeer actief in het bekend maken van het begrip pleegzorg onder allochtonen, met name onder islamitische groepen. We vroegen Layla Lamhamdi, ondersteunend medewerkster moslimpleegzorg en...

Tags: , ,
lees meer

Mijn tante was mijn moeder

Hier zitten we dan samen, mijn zus en ik, op de kamer in het bejaardenhuis van onze tante en pleegmoeder. Vorige week is zij heel rustig overleden. Herinneringen komen boven. We beseffen dat het bijzonder is dat we hier samen zijn, want de geschiedenis herhaalt zich. De twee kinderen van mijn zus wonen sinds zes jaar bij mij en mijn man. We blijven zussen, we regelen dit samen. We vormden een...

Tags: , ,
lees meer

Netwerkpleegzorg … natuurlijk dichtbij!

Auteur: Riet Portengen   Als kinderen tijdelijk of helemaal niet meer bij hun ouders kunnen opgroeien, is de eerste optie om te kijken of er binnen de familie of het sociale netwerk een plekje voor hen is. Een natuurlijke oplossing voor een minder vanzelfsprekende situatie. Belangrijk is dat de netwerkpleegouders van jeugdzorg (1) de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om het kind op te...

Tags: , ,
lees meer

Politiek flirt met pleegzorg

Auteurs: Jolanda Stellingwerff en Nynke Stoker   Komt het door de reclamecampagne van Pleegzorg Nederland? Komt het door de enorme media-aandacht rondom ernstige jeugdzorgzaken? Komt het door het politieke klimaat zelf waarin het tegenwoordig lijkt te gaan om het zo hard mogelijk ‘schande’ schreeuwen als er iets mis gaat in het land? In elk geval heeft de politiek de pleegzorg omarmd en niet...

Tags: ,
lees meer