Signalen van mishandeling

Op verzoek van Bureau Jeugdzorg wordt een zevenjarig pleegkind onmiddellijk overgeplaatst (1). Het pleegkind staat onder voogdij van Jeugdzorg en woont sinds zeer jonge leeftijd in het pleeggezin. Jeugdzorg vond de situatie van het pleegkind bij de pleegmoeder niet langer vertrouwd en is op grond daarvan overgegaan tot indiening van het (spoed) verzoekschrift. Jeugdzorg is van mening dat er de...

Tags: ,
read more

… een nieuw pleeggezin

Auteur: Henk Folkerts   Jellien en Patrick zijn nu vijf maanden pleegouders. Twee maanden na de voorbereiding kwamen er twee pleegkinderen bij hen wonen. Het gaat goed met de kinderen, maar Jellien en Patrick hebben wel het gevoel in het diepe te zijn gesprongen. Wat is de samenstelling van jullie gezin? Wij hebben samen twee kinderen: Menthe van drie jaar en Sean van negen maanden. We hebben...

Tags: ,
read more

… met een pleegzoon uit een andere cultuur

Pieter en Sjaan hebben twee eigen kinderen en twee pleegzoons, Sjoerd en Ali. Met de kinderen gaat het goed, maar met de ouders van Ali hebben Pieter en Sjaan het moeilijk. Wat is de samenstelling van je gezin? We hebben twee kinderen, Anneke is 14 en Tim is 12. Onze pleegzoons Sjoerd en Ali zijn 10 en 9 jaar oud. Sjoerd komt tegenwoordig alleen nog in de weekeinden. Anneke zit in het tweede...

Tags: ,
read more

Wat is nou eigenlijk het Savanna-effect?

De dood van Savanna schokte iedereen, maar vooral de hulp­verleners in Nederland. Haar dood heeft eens te meer laten zien hoe ontzettend het uit de hand kan lopen. Savanna staat daarin niet op zichzelf, ook ‘het Maasmeisje’ en ‘het meisje van Nulde’ zijn tragische voorbeelden van fatale mishande­lingen. Kindermishandeling valt niet te ontkennen en daarbij vallen dodelijke slachtoffers. Het...

Tags: ,
read more

Koersen op verbinding

Auteurs: Marcia Lever en Marjan Boertjes   In de beleidsvisie Kind in de Pleegzorg (1) worden aanbevelingen gedaan om pleegzorg te verbeteren. Gepleit wordt onder meer voor versteviging van de rechtspositie van kinderen in de pleegzorg (en daarmee hun pleegouders): er moet snel beslist worden over een permanente situatie, zodat het kind zich kan hechten aan zijn pleeg­ouders. De MO Groep heeft...

Tags: ,
read more

De ideale vakantiedag

De volgende Mobiel gaat over pubers in de pleegzorg. Een speciale groep pleegkinderen omdat in alle verwarring die de puberteit toch al met zich mee brengt, het pleegkind zijn voor een extra prikkel kan zorgen. Lees mee hoe het op vakantie kan gaan met een puber aan boord. Heeft u ook een typisch pleegzorg-puberverhaal? Dan kunt u ons schrijven of mailen. Het adres vindt u in het colofon. We...

Tags: ,
read more