Een crisispleeggezin

Yvonne Clare is pleegmoeder en biedt plaats aan twee crisispleegkinderen, maar dat is een ruim begrip. Eén van de kinderen doet het zo goed bij haar dat hij is gebleven in plaats van  doorgeplaatst naar de Hoenderloogroep. Met het andere kind wordt gewerkt aan een geleidelijke terugkeer naar huis. Dan zijn er ook nog de kinderen uit de familie. Wat is de samenstelling van je gezin? Op dit moment...

Tags: ,
read more

Stap voor stap – Verantwoord pleegouder worden

Pleegouder word je niet zomaar. Na het informatiepakket en de informatieavond is het wachten op de voorbereidingscursus. Die neemt al gauw zo’n drie maanden in beslag. Als de cursus is afgerond en het pleegouderverslag is geschreven, begint het wachten op een goede matching tussen de nieuwe pleegouders en een pleegkind. Er zijn kinderen die wachten en die lijsten worden steeds langer. Kan dat...

Tags: ,
read more

Lokale hulptroepen en een Brabants pleegzorgfonds

Auteurs: Mirte Loeffen en Rick van de Locht   De Mobiele Brigade onderzoekt het pleegzorgbeleid van de verschillende provincies. Waar liggen de speerpunten, wat zijn de paradepaardjes en wat verdient meer aandacht maar wordt onder het tapijt geschoven? Mobiel zoekt het uit. Voor deze aflevering bezocht Mobiel de provincie Noord-Brabant. Ivoren toren? Het provinciehuis in Den Bosch ligt aan de...

Tags: ,
read more

In geval van nood

Met pubers in huis ontkom je er niet aan: de mobiele telefoon. Zo ook bij John. Hij is nu zestien jaar. Zowel voor zijn eerste als voor zijn tweede telefoon heeft hij zelf gewerkt en hij is er trots op. Beltegoed heeft hij nooit, maar hij kan gebeld worden en dat gebeurt regelmatig. In Mobiel las ik een stukje over een ICE-vermelding (in case of emergency) in de telefoon van je pleegkind....

Tags: ,
read more

Mobiel nr. 4-2007

Van je ouders moet je het hebben Oliver James Klinisch psycholoog Oliver James laat in dit boek zien dat de zorg in de eerste zes levensjaren cruciaal is voor wie je als volwassene zult zijn. Hoe kan het dat broers en zussen vaak zo verschillen en soms ook totaal anders terugkijken op hun jeugd? Je vraagt je soms af of je wel in hetzelfde gezin bent opgegroeid. Veel problemen en stoornissen...

Tags: ,
read more

Normen en waarden

Bram is ambulant begeleider bij een instelling voor pleegzorg. Hier begeleidt hij ouders en pleegouders. Voor Mobiel doet Bram verslag van zijn ervaringen in de pleegzorg. José doet het goed in haar nieuwe gezin. Met haar nieuwe huisgenoten kan ze spelen en ruzie maken, precies zoals dat hoort. Daarnaast hebben ze er iets onweerstaanbaars: een spelcomputer. Het liefst zou ze daar de hele dag...

Tags: ,
read more