Kerstkransjes

Roy is onze weekendpleegzoon. Hij wil graag helpen bij het optuigen van de kerstboom. De doos met kerstballen staat op de grond en de kerstboomlampjes liggen ernaast. Leen wil de glanzende rode ballen in de boom hangen. Jos kiest voor de zilveren ballen. Marco is van het licht en Roy loopt iedereen in de weg. Hij heeft het fantastische gevoel dat hij de leiding heeft. We zijn bijna klaar als oma...

Tags: ,
read more

Thema: Achttien jaar, hoera of ojee

Het gaat sneller dan je denkt: voor je het weet zijn ze groot. De achttiende verjaardag van je pleegkind nadert. Het wordt meerderjarig en wordt – tenzij dat echt niet gaat – geacht voor zichzelf te kunnen zorgen. Dat heeft consequenties, juridisch, financieel en emotioneel. Wat zijn die consequenties precies? Wat verandert er en wat moet er allemaal geregeld worden? Wie doet wat? Veel...

Tags: , ,
read more

Portret van een pleeggezin met pleegkinderen rond achttien jaar

John en Jolande rolden als vanzelf de pleegzorg in. Eerst door informeel twee meisjes uit de buurt op te vangen. Later besloten ze om officieel pleegouder te worden. Ze kozen ervoor om te zorgen voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Hun pleegzoon Ben heeft een verstandelijke beperking. Wat is de samenstelling van jullie gezin? John is medisch analist bij een zelfstandig laboratorium en...

Tags: , ,
read more

Kamertraining: “Ik ben behoorlijk zelfstandig geworden”

Ella woont op kamers, met kamertraining. De huiskamer, de keuken en het sanitair deelt Ella met vijf andere jongeren. Zes dagen per week, rond etenstijd is er leiding aanwezig. Ella heeft een mentor die haar helpt met de dingen waar ze tegenaan loopt. In het weekend is ze bij haar pleegouders. Een keer per maand is er bewonersoverleg. We bespreken allerlei belangrijke zaken, waaronder...

Tags: , ,
read more

16+ en hoe nu verder…

Auteur: Jolanda Stellingwerff   Pleegzorgbegeleider Wim Koch van Pactum Pleegzorg uit Gelderland komt het regelmatig tegen: een pleegkind is bijna achttien en de toekomst voor pleegkind en pleegouders is een gapend zwart gat. Ook signaleert hij de relatief grote uitval van pleegkinderen tussen de 14 en 18. Door problemen verlaten zij vroegtijdig het pleeggezin en gaan daardoor helemaal een...

Tags: , ,
read more

Aanvulling op de Wegwijzer 18+

Aanvulling op de Wegwijzer 18+ uit Mobiel 6 2006. Twee voorbeelden om een idee te krijgen hoe de financiën er uit kunnen zien. De getallen zijn grotendeels ontleend aan de website van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting: www.nibud.nl. Uitgaven thuiswonend (pleeg)kind per maand Woonlasten                                                      €100,- Verzekering; ziektekosten,...

Tags: , ,
read more