Themabijlage: Wegwijzer 18+. Verlengde hulpverlening

Afronding pleegzorg of verlenging Vanaf de zeventiende verjaardag van het pleegkind moeten er financiële en inhoudelijke activiteiten worden ondernomen. Ten eerste moet besloten worden of de afronding van de pleegzorg in gang gezet moet worden. Er kunnen redenen zijn om de hulpverlening ook na het achttiende jaar te laten doorlopen. Het pleegkind is dan wel volwassen en moet zelf vragen om...

Tags: , ,
read more

Een steuntje in de rug maakt volwassen worden eenvoudiger

Als een pleegkind achttien jaar wordt, wordt de plaatsing beëindigd. Meestal loopt de betaling door tot de start van studiefinanciering of uitkering. Daarna stopt de begeleiding en betaling, ook als het pleegkind bij de pleegouders blijft wonen. Pleegouders zijn dan op zichzelf aangewezen. Het is aan hen om te besluiten wel of niet voor het kind, dat wellicht al jaren bij hen woont, te blijven...

Tags: , ,
read more

Mobiel nr. 6-2006

Hoe breng ik mijn kinderen structuur bij Wendy Peerlings In dit boek benadrukt Wendy Peerlings het belang van structuur in ons leven en in dat van onze kinderen. Het doel van structuur is volgens haar om met minder moeite en in minder tijd een beter resultaat te halen. Structuur is geen toverwoord, maar een werkwoord. Dat past in de lijn van het boek, want het is vooral een praktisch boek....

Tags: ,
read more

TGV of behandelpleegzorg: Een oude dame in een nieuwe jas?

Auteurs: Marianne Panneman en Emily Groenewegen   Mobiel vroeg zich af hoe het op dit moment gesteld is met de behandelpleegzorg in Nederland. In sommige regio’s zijn er aparte TGV-instellingen, in andere regio’s is de vroegere TGV opgegaan als behandelpleegzorg in de reguliere instellingen. Redactieleden Marianne Panneman en Emily Groenewegen namen samen een kijkje bij hun eigen instellingen....

Tags: ,
read more

ingezonden brief

Graag wil ik reageren op het artikel over onderwijs en zorg in Mobiel nummer 5 (pagina 5, red). Ik ben sinds veertien jaar docent in het voortgezet onderwijs en ik ben meerdere jaren afdelingsleider geweest. Ik ben sinds mei van dit jaar ook pleegvader. Ik bestrijd niets van de inhoud van het artikel, ik wil twee opmerkingen plaatsen in het verlengde ervan. Ik heb in veertien jaar nooit iets...

Tags: ,
read more

Nieuwe vormen van therapie bij hechtingsstoornis

‘De Knoop’ is een landelijke vereniging voor hechtingsstoornissen/Geen Bodem-Syndroom. De organisatie hield een themabijeenkomst over differentiatietherapie en fasetherapie, twee nieuwe vormen van behandeling van hechtingsproblemen. De theorie is ontwikkeld door Anniek Thomees-Vreugdenhil. Zij onderscheidt kinderen met hechtingsproblemen in twee groepen: hechtingsgestoorde kinderen en...

Tags: ,
read more