Een pleeggezin dat door de TGV wordt begeleid

Auteur: Marianne Panneman Jet en Anna wonen met hun twee pleegdochters in de Randstad. Eén keer per maand is Daan er ook, een afgebroken plaatsing die tot een blijvend contact heeft geleid. De drie kinderen zijn door de TGV (1) geplaatst. Wat is de samenstelling van het gezin? Moeder Jet (44) werkt als manager in de sociale zekerheidssector, moeder Anna (40) heeft een eigen bedrijf. Pleegdochter...

Tags: ,
read more

Thema: De Wet op de jeugdzorg

We lezen er allemaal over. In sommige gevallen kunnen we ze zelfs gebruiken als zondebok: veranderingen. “Vroeger had je daar geen last van, maar sinds … gaat alles mis.” Herkenbaar gemopper waarbij je willekeurige veranderingen kunt invullen. Een nieuw paspoort, een nieuwe treindienstregeling, een andere pleegzorgwerker of een nieuwe mobiele telefoon. Vaak verstommen de klachten al snel...

Tags: , ,
read more

Ouderbegeleiding in de pleegzorg

Auteur: Femke Sloot   Werken met ouders valt voor ambulant hulpverlener pleegzorg Femke Sloot onder één noemer met werken met pleegouders en -kinderen. Ouders en kinderen zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Weten wie je ouders zijn, is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In onderstaand verhaal maakt Sloot dit belang voor de hulpverlening duidelijker. In november 2005 neem ik de...

Tags: , ,
read more

Bureau Jeugdzorg: de schakel tussen vraag en aanbod

In de Wet op de jeugdzorg is een belangrijke rol toegekend aan Bureau Jeugdzorg dat de toegangspoort dient te zijn voor ouders met ernstige opvoed- en jongeren met opgroeiproblemen. Hier vindt het eerste contact tussen de hulpvragers en de jeugdzorg  plaats. Vincent Plomp is werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Hij werkte elf jaar als jeugdbeschermer en maakte anderhalf jaar...

Tags: , ,
read more

Ouders aan tafel

Het doel van de Wet op de jeugdzorg is de hulpverlening eenvoudiger organiseren en cliënten een betere positie geven. Aan de basis daarvan ligt een andere manier van denken over de hulpverlening. Was het vroeger gewoon om een kind uit zijn omgeving weg te halen en elders te ‘heropvoeden’, tegenwoordig probeert men een kind zoveel mogelijk in zijn eigen ‘systeem’ te houden. Ook heeft de nieuwe...

Tags: , ,
read more

Pleegzorg en de Wet op de jeugdzorg

Auteur: Rick van de Locht   De Wet op de jeugdzorg is het resultaat van bijna honderd jaar kinderwetten. De belangrijkste is haar voorloper uit 1989: de Wet op de jeugdhulpverlening. Met name het ‘zo-zo-zo-principe’ is hierin belangrijk: zo dichtbij mogelijk, zo kort mogelijk en zo licht mogelijk. Daarom waren in alle regio’s locaties en instellingen om kinderen op te vangen en te helpen. Er...

Tags: , ,
read more